ADHD och ADD

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och ADD av Attention Deficit Disorder. Det betyder att ett barn med ADHD och ADD har svårt med uppmärksamhet och koncentration. Hon har också svårt att kontrollera sina impulser. Barn med ADHD är dessutom hyperaktiva.

ADHD här relativt vanligt, ungefär 5% av våra barn har svårigheter med uppmärksamhet och hyperaktivitet. För att dessa barn ska ha möjlighet att utvecklas på sina villkor behöver de någon typ av insats och stöd från sin omgivning. När dessa barn får stöd har har de möjligheter att ta tillvara på sina unika förutsättningar. Barn med ADHD och ADD är nämligen ofta mycket kreativ och ser andra lösningar utöver de vanliga.

Med rätt stöd och insats kan det, som skulle kunna vara ett  inlärningshinder bli en positiv tillgång för barnets kunskapsutveckling.

ADHD center har gett ut en folder om hur det är att vara förälder till barn med ADHD. Den hittar du här.

Tillbaka till Inlärningshinder

 

Här kan du läsa mer om ADHD och ADD

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/ADHD/

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=200&ADHD

http://habilitering.nu/adhd-center/vad-ar-adhd/vad-ar-adhd

 

Top