Bokkamraternas läsbingo

bokkamraternaMed Bokkamraternas läsbingo gäller det att läsa, göra utmaningar och sedan kamma hem vinst efter fem i rad eller en hel bingobricka.

Syftet med leken

bokkamraternas-lasbingoSyftet med Läsbingot är att hjälpa ditt barn över läströskeln och bli en ”lustläsare” som läser självmant och av egen lust. Ytterligare syften är att prioritera läsning under en period och fördjupa ditt barns läsförståelse och ordförråd. Bokkamraternas Läsbingo kan bli den utmaning som får igång ditt barn att läsa av egen vilja. Möjligheten att kunna få belöningar, både på vägen och när hen har fyllt hela bingobrickan är en viktig drivkraft.

Läs mer om ditt barns läsutveckling här.

 Hur leken går till

Läsbingot består av 25 utmaningar som ditt barn kan välja fritt mellan. Inför varje lässtund väljer hen att vara en bokkamrat eller att läsa på ett visst sätt. När ditt barn väljer en Bokkamrat ska hen vara som Bokkamraten och berätta för en vuxen vad hen som bokkamrat har tänkt på eller gjort.

Visa ditt barn Läsbingot och samtala om de olika utmaningarna. Kom överens om en bra belöning för gott kämpande, dels efter en varje rad och sedan när bingobrickan är full. Belöningen kan vara att få göra något eller en liten present. Det kan också vara något gott som kan locka ditt barn att läsa vidare trots att det kan vara motigt och trögt.

När ditt barn har läst och reflekterat över det hon läst är hen en dubbel vinnare. Hen har kommit en bra bit på väg i sin läsutveckling och förhoppningsvis även lyckats ta sig över tröskeln in i läsningens värld. Dessutom har hen på vägen, nått fram till olika efterlängtade belöningar för god kämparanda.

Bokkamraterna i läsbingot har olika karaktärer och använder olika strategier för att förstå en text.

Läs mer om ditt barns läsförståelse här.

Spågumman Sia  – Tittar på och i boken, funderar och spår vad som ska hända.
Berättar vad hon tror kommer att hända i boken. Till sin hjälp har ditt barn bokens titel, baksidans text, bilder och rubriker i boken. När hen förutspår och berättar vad hen tror kommer hända får ditt barn en förförståelse för det hen ska läsa.

Professor Ordis – Stannar upp vid oklarheter, funderar och vill veta vad det betyder.
Berättar om nya ord han lärt sig. För att förstå nys ord kan ditt barn
-läsa om hela meningen och försöka lista ut betydelsen genom sammanhanget
– dela upp ordet och se om hen känner igen något ord eller del av ett ord.
För att uppmärksamma ditt barn på att stanna upp vid svåra ord eller meningar kan det vara bra att göra det vid bestämda lästillfällen. När ditt barn valt att utmana sig som Professor Ordis kan du påminna hen om att stanna upp vid svåra ord.

Glasspojken Memo – Känner igen, funderar och kopplar texten till något han läst förut eller upplevt själv.
Berättar något som påminner om annat han läst förut eller hänt honom. Berättelser, filmer och olika texter är inspirerade och bygger ofta på varandra. När ditt barn jämför texter med andra texter och andras eller egna erfarenheter får hen bättre förståelse och läsupplevelsen blir större. Små barn har ganska lätt för att koppla berättelser till sina egna erfarenheter. De kan däremot behöva hjälp med att hitta textkopplingar till andra böcker eller filmer.

Målar-Lisa – Målar bilder och berättar om sina egna bilder.
Berättar om inre bilder hon får när hon läser. Den som läser med inlevelse förstärker sin upplevelse med hjälp av sina inre bilderna. Dessa bilder är unika för läsaren, skapar känslor och bygger på egna referenser och erfarenheter. Genom att reflektera över dessa och jämföra andras inre bilder ökar läsaren sin upplevelse av texten.

Detektiv Inferens – Letar ledtrådar i texten, funderar och förstår sånt som inte står direkt i texten.
Berätta något hon vet, fast det inte står direkt i boken. Den som läser mellan raderna och förstår sådant som inte står i klartext får en större läsupplevelse. För att kunna läsa mellan raderna behöver ditt barn träna på att göra inferenser. Hon kan tillexempel berätta vilken årstid det är, vad huvudpersonerna har för relationer mm.

Cowboy Lasso – Stannar upp, funderar och sammanfattar det han läst.
Berättar vad boken handlar om. För att få en riktigt bra läsupplevelse är det bra att ibland försöka tänka tillbaka, analysera och fånga in det viktigaste i bokens budskap.

Lycka till!

Ladda ner Läsbingot som pdf här.

Du får många bra barnboktips här.

Top