Inlärningshinder

Alla barn är unika!

Som förälder vet du att ditt barn är fantastiskt och unikt. Men det som gör ditt barn unikt kan i förskola och skolan vara ett hinder som försvårar barnets kunskapsin- lärning. Om det är så, är det bra att förstå varför och vad du kan göra för att stödja ditt barn. Ända från födseln är du ditt barns viktigaste stöd och det är också du som stimulerar de fyra viktigaste förutsättningarna för lärande; självkänsla, motivation, förmåga och självförtroende. Vill du veta mer om om inlärningshinder och vad du som förälder kan göra så följ våra länkar till kort information och därifrån kan du söka dig vidare till verksamheter som arbetar inom dessa områden.

Inlärningshinder som kan störa ditt barns kunskapsutveckling är:

Rätt att leka, lära och utvecklas på sina villkor

Vår vision är att alla barn ska ha rätt att leka, lära och utvecklas på sina villkor, så att de får goda förutsätt- ningar att välja sin egen framtid. Vi ser det därför som extra viktigt att lyfta fram de hinder som kan försvåra för barns kunskapsutveckling. På samma sätt som ett barn men synnedsättning får glasögon eller ett barn med hörselnedsättning får hörslinga, så finns det möjlighet till olika hjälpmedel och ”pedagogiska knep” för alla inlärningshinder.

Här kommer vi att ge tips och idéer på hur du kan hjälpa ditt barn att utvecklas på sina villkor och utifrån sina förmågor. Vi håller på att upparbeta samarbeten med sakkunniga och intresseorganisationer inom området.

En förälder berättar om sitt underbara och unika barn

Alla barn är unika på sitt sätt och vi föräldrar kan se och hitta det som är bäst för just vårt barn. Läs Elisabet Reslegårds fina beskrivning av sin son Max här.

 

Gå med i Lärandeleks Facebookgrupp så kan du följa våra uppdateringar där.

 

Top