Läsgrodan

Ibland kan man behöva extra motivation för att vilja läsa och bli en lustläsare. Det kan vara en tävling eller bara egen utmaning som genererar ett ”pris”.

Läsgrodan hjälper och kan trigga ditt barn att läsa. Genom att skriva upp de böcker som ditt barn har läst hos läsgrodan, visualiseras barnets läsutveckling. Samtidigt är det en bra sporre som i slutändan leder till en belöning.

Syfte med leken

Syftet med läsgrodan är att hjälpa ditt barn över läströskeln och bli en ”lustläsare” som läser självmant och av egen lust. Ett annat syfte är att uppmärksamma henne på hur mycket hon läser. Läsgrodan är också intresserad av vad ditt barn tänker och hur hon förstår texten, därför har hon sex uppmaningar till varje bok. När ditt barn svara på dessa uppmaningar fördjupas hennes läsförståelse och ordförråd. Läsgrodan kan bli den utmaning som får igång ditt barn att läsa av egen vilja. Möjligheten att kunna få belöningar, både på vägen och när hon har läst alla åtta böcker, är en viktig drivkraft.

Läs mer om ditt barns läsutveckling här.

Hur leken går till

Läsgrodan sitter på åtta böcker. Varje gång ditt barn har läst ut en bok ska hon skriva bokens titel och författare på en av grodans böcker. Till varje bok vill läsgrodan att ditt barn ska reflektera över det hon läser. Grodan uppmanar därför ditt barn att berätta om sina tankar och reflektioner. Därmed kommer hon att öva på sex viktiga lässtrategier.

Innan ditt barn börjar läsa:

Förutspå:

Berätta vad du tror kommer att hända i boken. Till sin hjälp har ditt barn bokens titel, baksidans text, bilder och rubriker i boken. När hon förutspår och berättar vad hon tror kommer hända får ditt barn en förförståelse för det hon ska läsa.

Under tiden ditt barn läser:

Ordförråd:

Berätta om några nya ord du lärt dig. Två vanliga strategier för att förstå nya ord är att läsa om hela meningen och försöka lista ut betydelsen genom sammanhanget eller dela upp ordet och se om man känner igen något ord eller del av ett ord. För att uppmärksamma ditt barn på att stanna upp vid svåra ord eller meningar kan det vara bra att göra det vid bestämda lästillfällen. Påminn ditt barn – idag när vi läser så ska vi stanna upp vid svåra ord och lära oss dem.

Inferens:

Berätta något du visste om, fast det inte stod i boken. Den som kan läsa mellan raderna och förstå sådant som inte står i klartext får en större läsupplevelse. För att kunna läsa mellan raderna behöver ditt barn träna på att göra inferenser. Hon kan tillexempel berätta vilken årstid det är, vad huvudpersonerna har för relationer mm.

Måla upp inre bilder:

Berätta om en inre bild du får när du läser boken. Den som läser med inlevelse förstärker sin upplevelse med hjälp av sina inre bilderna. Dessa bilder är unika för läsaren, skapar känslor och bygger på egna referenser och erfarenheter. Genom att reflektera över dessa och jämföra andras inre bilder ökar läsaren sin upplevelse av texten.

När ditt barn har läst klart:

Textkopplingar:

Berätta något som du tycker påminner om annat du läst förut. Berättelser, filmer och olika texter är inspirerade och bygger ofta på varandra. Den som kan jämföra texter med andra texter och andras eller egna erfarenheter får bättre förståelse och läsupplevelsen blir större. Små barn har ganska lätt för att koppla berättelser till sina egna erfarenheter. De kan däremot behöva hjälp med att hitta textkopplingar till andra böcker eller filmer.

Sammanfatta boken:

Berätta kort vad boken handlade om. Innan det är dags att börja på en ny bok kan det vara bra att försöka tänka tillbaka, analysera och fånga in det viktigaste i bokens budskap. Det är därför bra för ditt barn att öva på att reflektera över det hon läst.

Visa ditt barn Läsgrodan och samtala om de övningar som ditt barn ska göra till varje bok. Kom överens om en bra belöning för gott kämpande, dels efter varje gång hon läst ut en bok och dels när hon har läst hela bokstapeln. Belöningen kan vara att få gå på biblioteket eller köpa en ny bok. Det kan också vara något gott som kan locka ditt barn att läsa vidare trots att det kan vara motigt och trögt.

När ditt barn har läst och reflekterat över åtta böcker är hon en dubbel vinnare. Hon har kommit en bra bit på väg i sin läsutveckling och förhoppningsvis även lyckats ta sig över tröskeln in i läsningens värld. Dessutom har hon på vägen nått fram till olika efterlängtade belöningar för god kämparanda.

Lycka till!

Du får många bra barnboktips här.

Ladda ner Läsgrodan som pdf här.

 

Top