Läxa = Hemuppgift

Hemuppgift – en möjlighet till samvaro och utveckling

Läxornas vara eller icke vara debatteras flitigt bland pedagoger, föräldrar och politiker. Vi lägger oss inte i debatten, men eftersom läxor nu finns vill vi visa på fördelarna och ge er idéer om hur ni skapar en värdefull läxstund för era barn.

Hemuppgift istället för läxa

Till att börja med väljer vi att använda ordet hemuppgift istället för läxa. Det gör vi av två anledningar. Ordet läxa ha en negativ klang, både p.g.a. föräldrars erfarenheter men också utifrån andra användningsområden för ordet, som verbet att läxa upp någon. Ordet hemuppgift känns däremot mycket relevant. Ditt barn får med sig uppgifter från skolan som hon ska göra hemma, dvs hemuppgifter.

 

Det finns flera fördelar med hemuppgifter

Färdighetsträning: Alla barn är unika och behöver olika lång tid på sig att göra kunskapen till sin egen. Multiplikationstabeller, 10-kamrater och lästräning är exempel på kunskaper som barn behöver träna på även utanför skoltid. Här är hemuppgifter nästan en förutsättning för att barnen ska komma över tröskeln och bli säkra på huvudräkning eller självständiga läsare.

Studievana och studieteknik: Goda rutiner kring hemuppgifter och studieteknik förenklar ditt barns kunskapsutveckling och ger ditt barn en god grund för att ta sig an större utmaningar när kunskapskraven ökar. Framtiden är föränderlig och det enda vi vet med säkerhet att ju mer kunskap och studieteknik du fyller ditt barns ryggsäck med, desto större möjligheter får hon att påverka sin egen framtid.

Inblick och engagemang: Hemuppgifter ger dig som förälder en möjlighet att få inblick i vad ditt barn arbetar med i skolan. Uppgifterna öppnar upp för samtal och med ditt deltagande visar du intresse för ditt barns skoldag. En stor del av barnens tid arbetar de i skolan och precis som vi vuxna blir barn glada av att någon visar intresse för deras arbete. Och när vi föräldrar visar intresse visar vi samtidigt att skolan och lärande är något positivt och viktigt. Det är en bra känsla att föra över till våra barn.

Camilla är mamma till tre pojkar och de har olika erfarenheter från skolor med och utan läxor. Läs Camillas berättelse här.

Skapa en värdefull och mysig samvaro

Vi föräldrar har ett ansvar i att försöka göra arbetet med hemuppgifter till en positiv och värdefull stund tillsammans. Nedan beskriver vi några viktig saker att tänka på:

Bestäm tydliga rutiner

Många barn blir trygga i fasta vanor och därför är det bra att skapa goda rutiner kring hemuppgifter. Genom att tillsammans komma överens om en fast dag eller tid som inte är förhandlingsbar, kan ni undvika mycket tjat och ”förhandlingar”. Utgå ifrån ditt barns redan inplanerade aktiviteter och hitta lediga tider under veckan där hemuppgifterna prioriteras och planeras in. Tänk på att även du som förälder ska kunna avsätta tid just då. I planeringen av rutinerna är det bra att tänka på när, var och hur hemuppgiften ska göras och det är viktigt att ditt barn är med och bestämmer.

När:

För att kunna koncentrera sig måste hjärna ha energi och vara utvilad. Därför bör inte hemuppgifter göras på tom mage eller för sent på kvällen. Att hitta en bra tidpunkt är inte alltid lätt, men ett litet mellanmål under tiden ditt barn gör sin hemuppgift kan lösa problemet.

Var:

Vid matbordet eller vid eget skrivbord? Ditt barn bestämmer var hon vill arbeta. Vissa barn vill vara där allt händer, medan andra vill sitta för sig själva. Det viktiga vid val av plats är att ditt barn ska kunna koncentrera sig och inte bli störd av t.ex. syskon eller TVn. Dessutom måste du som förälder kunna vara med och hjälpa till och uppmuntra. Finns det småsyskon att ha koll på kan även de bjudas in i samvaron för att ”arbeta” med t ex pysselböcker, lego eller pärlplattor.

Hur:

Hemuppgifter kräver individuella planeringar. Läsning, glosor och tabeller bör tränas under flera tillfällen. Skrivuppgifter, problemlösning och faktaläsning kan göras under ett längre arbetspass. Dessutom måste ditt barn planera sina hemuppgifter utifrån sin personlighet. Vissa vill dela upp uppgiften i mindre delar, medan andra vill göra klart allt på en gång.

Ge mycket uppmuntran och beröm

Uppmuntran och beröm är hörnstenar för ditt barns utveckling. Uppmuntran handlar om att inspirera till att vilja, våga pröva eller försöka igen om det inte gick vägen första gången. Uppmuntran kring hemuppgifter handlar ofta om att kämpa på och inte ge upp, även om det känns svårt och motigt. Beröm är en bedömning om att något är bra och en viktig bekräftelse på att det går i rätt riktning. Beröm är alltid färskvara och måste kopplas till ett konkret beteende eller handling. Det är bättre att berömma arbetsinsatsen än personen, t ex ”vad bra du har jobbat” hellre än ”vad duktigt du är”. När du som förälder uppmuntrar och berömmer ditt barn ökar sannolikheten för att hon ska känna tillfredsställelse när hon gör sin hemuppgift. Detta bidrar till ditt barns motivation.

Hjälp till med motivationen

Nyckeln till framgång i arbetet med hemuppgifter är troligen barnens motivation. Vi föräldrar har en stor möjlighet och därför en viktig roll i att påverka motivationen hos våra barn. Motivation är dock en komplex psykologisk process som kan vara svår att förstå, men vi har sammanfattat information och även beskrivit hur du som förälder kan göra för att bidra till motivationen på olika sätt. Läs mer om motivation här.

Ibland kan det behövas en skatt för att öka motivationen. Bland våra lärandelekar har vi olika förslag som kan hjälpa till med både lästräning och hemuppgifter. Läs mer här

Top