Om oss

Vi är två sociala entreprenörer som brinner för barns lärande!

Vi som driver Lärandelek heter Maria Björsell och Anna-Lena Cockin. Sedan hösten 2010 har vi på fritiden utvecklat vår verksamhetsidé och för två år sedan bestämde vi oss för att gå ner på deltid i våra ordinarie arbeten för att satsa på vår dröm.

Vi brinner för barnens rätt till lärande på sina villkor och vi tror starkt på den lärande leken som medel. Vårt uppdrag är att sprida budskapet om den lärande leken och dela med oss av våra och andras kunskaper om barns språkliga- och matematiska utveckling samt viktiga förutsättningar för lärande. Vi är båda föräldrar till barn i åldrarna 6-13 år och barnen är våra främsta inspiratörer och vägledare!

Anna-Lena beskriver Maria:

Maria är en kreativ och inspirerande 1-7 lärare och speciallärare. Hon har mött många barn med olika behov och lärstilar som hon inspirerat genom att utveckla traditionella skoluppgifter till roliga lärande lekar. Hon har goda kunskaper och erfarenheter av barns språkliga och matematiska utveckling och hon följer intresserat forskningen på detta område.

Maria har också arbetat med utvecklingen av datorns roll i skolan och har bra idéer och erfarenhet av datorns möjligheter som pedagogiskt hjälpmedel. Hon har även varit projektledare för utveckling och marknadsföring av nya digitala läromedel mot skolan och genomfört seminarier och föreläsningar för lärare.

Maria beskriver Anna-Lena:

Anna-Lena är en kvalitetsinriktad verksamhets- och produktutvecklare. Hon är en sann social entreprenör som kan omsätta idéer till verklighet och problem till möjligheter. Hon har alltid kundernas perspektiv med i arbetet och fokuserar på de som skapar värde för dem. I vårt arbete utgår hon alltid från föräldrarnas och barnens behov i skapandet och utvecklingen av våra erbjudanden.

Anna-Lena har som förälder och barnhandbollstränare fått ett stort intresse för barns lärande och hur man skapar förutsättningar för lustfyllt lärande på barnens villkor. Hon söker ivrigt efter kunskap och forskning inom området som hon sedan gör lättillgängligt och delar med sig till andra. Anna-Lena letar också ständigt efter nya möjligheter att utveckla föräldrarollen för barnens bästa.

Vår hemsida är fortfarande i ett uppbyggnadsskede

Vår hemsida är fortfarande i ett uppbyggnadsskede, men vi hoppas att du uppskattar det som finns och är nyfiken på utvecklingen! Gå gärna med i Lärandeleks Facebookgrupp så kan du följa våra uppdateringar. Vi vill ständigt utvecklas, så har du idéer eller förbättringsförslag får du gärna maila oss.

Vi söker också samarbeten med andra verksamheter som brinner för barns lärande. Hör gärna av dig till oss om du vill bli annonsör eller samarbetspartner.

Maria Björsell, pedagogisk ledare
tel. +46733727672
maria snabela larandelek.se
 
Anna-Lena Cockin, verksamhetsutvecklare
anna-lena snabela larandelek.se
 

 

 

Top