Välkommen in i kunskapens värld!

Du är ditt barns första lärare, hemmet ditt barns första klassrum och leken ditt barns första lektion.

Forskning visar att det finns en viktig koppling mellan tidigt föräldraengagemang och barns kunskapsutveckling, liksom mellan barns kunskapsutveckling och välbefinnande.

Vi på Lärandelek vill ge dig inspiration, kunskap och idéer om hur du kan skapa en positiv lärande hemmiljö redan från tidig ålder och upp i skolåren. Genom vardaglig samvaro och lärandelekar kan du bidra till att stimulera ditt barns språkutveckling och logiska matematiska tankar.

Vi erbjuder förslag på roliga lärandelekar, barnböcker, pedagogiska spel och leksaker. Vi samlar också in fakta och information om barns lärande och beskriver hur du kan vara ett stöd i ditt barns kunskapsutveckling. Framöver kommer vi även att tillhandahålla aktuella nyheter och forskning samt möjliggöra kommunikation mellan föräldrar och sakkunniga.

Barn vill så gärna lära, om det är på deras villkor!

Barn älskar att leka och det är genom leken som barnen på ett tryggt och lustfyllt sätt utvecklar sin sociala kompetens och lär sig nya saker. Under barnets fem första år utvecklas bland annat den kognitiva förmågan som språk, kommunikation och problemlösning. Under dessa år har barnet stora möjligheter att i leken lägga en god grund till sitt framtida lärande.

När lärande är roligt blir kunskaperna beständiga och barnen lär för livet. Därför vill vi att barnen ska få behålla den medfödda nyfikenheten och lusten att lära under småbarnsåren, in i skolåldern och vidare genom hela livet. Genom att visa intresse och skapa en gemenskap med våra barn blir lärandet och läxläsning roligare och mer meningsfullt.

Vår vision är att

Alla barn ska ha rätt att leka, lära och utvecklas på sina villkor, så att de får goda förutsättningar att välja sin egen framtid.

Alla barn ska genom leken behålla nyfikenheten och lusten att lära för sin egen skull.

Alla föräldrar ska stolt kunna känna att de genom delaktighet och lek är sina barns viktigaste inspiratörer och stöd i kunskapsutvecklingen.

Vårt arbete, med leken i centrum, ska ha en bestående positiv inverkan på barns kunskapsutveckling och välbefinnande.

Top