Sångpåsen

Sångpåsen – en favorit hemma, på dagis och babyrytmiken.

Sångpåsen är språkutvecklande på flera sätt.

Sångpåsen innehåller figurer som ni ska sjunga olika sånger om. När ni sjunger tillsammans utvecklar ditt barn sitt språk och sin fantasi. Hon lär sig nya ord och börjar uppfatta rim och rytm, vilket stimulerar ditt barns fonologiska medvetenhet. 

Det finns många möjligheter till roliga språklekar för ditt barn

Ordanalys: Prata om varje figur i påsen. Vad är det? Har den något namn? Hur låter den? Vilken/vilka färger har den?

Stavelseanalys: Klappa figurens stavelser – t.ex. spin-del, ek-or-re, katt, stjär-na. Gruppera figurerna efter hur många stavelser de har. Därefter klappar ni era egna namn och ser vilka figurer som ni är ”stavelsekompisar” med, dvs de som har lika många stavelser som era namn.

Fonem- och bokstavsanalys: Figurerna i sångpåsen går också bra att använda till att uppmärksamma ditt barn på bokstavsljud och bokstäver. Du och ditt barn kan tillsammans vara ljuddetektiver och bokstavs-detektiver som letar efter bokstavsljud och bokstäver. Dessutom kan figurerna användas till att koppla ihop bokstäver med bokstavsljud.

Ljuddetektiven lyssnar på bokstavsljuden i ord

Ta upp en figur ur påsen och ställ sedan olika frågor till ditt barn.
– Hur låter det i början av ditt namn? Det är ditt bokstavsljud!
– Hur låter mammas och pappas bokstavsljud?
– Hur låter det i början när du säger t.ex. katt?
– Finns det fler figurer som låter lika i början? Kan du höra det ljudet hos någon annan figur?

Bokstavsdetektiven letar efter en viss bokstav

Börja med de bokstäver som finns i ditt barns och andra familjemedlemmars namn. Leta efter era bokstäver på t.ex. bilskyltar, i affärer och på böcker. När ditt barn börjar känna igen några bokstäver och deras bokstavsljud kan ni leka med sångpåsen, en ABC-tavla eller med lösa bokstäver.

Ditt barn kan sortera och koppla ihop figurens bokstavsljud med bokstäver. Hon lägger figuren på en bokstav som passar till något bokstavsljud i ordet. Det behöver inte vara ordets första bokstavsljud, utan ditt barn väljer själv ett bokstavsljud som hon hör i ordet.

Ta upp en figur ut påsen.
– Vad är det här?
– Hur låter det när du säger det långsamt?
– Med vilken bokstav tycker du att den passar?
Barnet lägger figuren på en bokstav som passar till något bokstavsljud i ordet. Det behöver inte vara ordets första bokstavsljud.
– Vilket bokstavsljud har du valt?
– Är det i början, mitten eller i slutet?

Läs mer om bokstavsdetektiven här. 

ABC-tavlan kan användas till fler lärandelekar. Läs mer här.

Du kan köpa sångpåsen här.

Du kan köpa ABC-tavlan här.

 
Gör om Sångpåsen till en Latjolajbanpåse.

Figurerna i sagopåsen går bra att använda till leken ”vem ska bort?” eller som vi 70-talister säger – ”Latjo lajban lådan”, dvs. Brasses lek i Fem myror är fler än fyra elefanter.

I den här leken finns inget rätt eller fel, även om du som lekledare kanske har en tanke om vilka figurer som passar ihop och vilken som ska bort. Här tränar ditt barn inte bara sitt språk, utan även matematik och framför allt sin förmåga att argumentera för sin sak.

Välj ut tre figurer som passar ihop på ett eller annat sätt. Det kan vara för att de är djur (kategorier), för att de börjar eller slutar på samma bokstav (bokstavsljud), har lika många stavelser eller har lika många ben (matematik). Ta även med en udda figur som du tycker inte passar ihop, utifrån det kriterium som du valt.

Visa ditt barn de fyra figurerna och berätta att tre passar ihop och att en ska bort.
– Titta vilka fina figurer jag har valt. Vad är det för något?
– Vilken tycker du inte passar in?
– Spännande! Varför tycker du det?

Det är viktigt att ditt barn känner att hennes val och argument är rätt. Det kan till och med vara så att du inte berättar vilket förslag du själv har första gångerna.

Det är barnets kunskaper om språkets uppbyggnad och hennes matematiska förmåga som ligger till grund för argumentet varför en av figurerna ska bort. Det gör att leken blir mer och mer spännande ju mer ditt barns språk och matematiska tankar utvecklas.

Påfyllnadspåsar 

Eftersom sångpåsen bara innehåller 6 figurer rekommenderar vi att man kompletterar med fler figurer. Då förlängs sångpåsens livslängd och passar barn mellan 0-8 år som tycker om att sjunga, leka med rim och är nyfikna på hur vårt skriftspråk är uppbyggt. Det finns 5 påfyllnadspåsar att välja på, varav en innehåller julsånger.

Du kan köpa påfyllnadspåsar här.

Läs mer om ditt barns fonologiska medvetenhet här.

Läs mer om ditt barns väg till språket här.

Du hittar lärandelekar som tränar fonologisk medvetenhet här.

Top