Baskunskaper

En viktig bas för ditt barns kunskapsutveckling är språket och de logiska matematiska tankarna!

Små barn har en naturlig nyfikenhet och vilja att förstå sin omvärld och lära sig nya saker. Grunden för lärande och förståelse är ditt barns språkutveckling och logiska matematiska tankar. Viktiga baskunskaper är ett stort ordförråd, förmågan att lyssna och delta i samtal och förmågan att kunna återberätta och dra slutsatser.

Du som förälder kan hjälpa till att lägga grunden för lärande genom samvaro med ditt barn. Vardagssamtal, högläsning och spåklekar främjar ditt barns språkutveckling och logiska resonemang och problemlösning i vardagen stimulerar ditt barns matematiska tankar.

Du är ditt barns första inspiratör och lärare!

Du är ditt barns första ”lärare”, hemmet ditt barns första ”klassrum” och leken ditt barns första ”lektion”. Samspel, kommunikation och lek i hemmet öppnar för stora möjligheter att lustfyllt stimulera ditt barns språkutveckling och ditt barns logiska matematiska tankar.

 

Läs mer om ditt barns nödvändiga baskunskaper och vägen dit!

Språket
Målet för ditt barns språkutveckling är att kunna samtala, läsa, förstå och skriva. Läs mer här!
Matematik
Matematik handlar om att kunna se mönster, samband och dra logiska slutsatser. Läs mer här!
Top