Bokstavsdetektiven

Bokstavsdetektiven har en mycket viktig uppgift. Som bokstavsdetektiv ska ni hitta en speciell bokstav. Eftersom det finns bokstäver överallt, är det lite klurigt att hitta just den speciella bokstaven ni söker.

Syfte med leken

Den här leken tränar ditt barns förmåga att känna igen en viss bokstav. Leken stimulerar också ditt barns förmåga att koppla en viss bokstav (grafem) med ett visst bokstavsljud (fonem), vilket är viktiga förutsättningar för ditt barns läs- och skrivinlärning.

Läs mer om ditt barns läsutveckling här.

Läs mer om ditt barns skrivutveckling här.

Hur leken går till

Berätta för ditt barn att ni är bokstavsdetektiver som letar efter en speciell bokstav. Bokstaven kan finnas var som helst, t ex i böcker och tidningar, på leksaker, kläder och mjölkpaket eller utomhus på bilar och vägskyltar. Allt är möjligt! I början kommer ditt barn att tycka att det är svårt att hitta bokstaven. Det är därför bra att börja med första bokstaven i barnets namn och därefter fortsätta med övriga familjemedlemmars namn.

Börja med att visa hur bokstaven ser ut och hur den låter. Artikulera tydligt när du låter som bokstavsljudet och låt ditt barn härma dig. Tänk på att det är bokstavsljudet som är viktigt och inte bokstavens namn. Under tiden som ni letar efter bokstaven kan ni låta som bokstavsljudet. Det gör leken lite tokigare. När ni sen hittar bokstaven visar du hur bokstaven ser ut samtidigt som du säger bokstavsljudet en gång till.

Det finns bokstäver överallt vilket gör att leken kan lekas när som helst och var som helst. Ni kan välja att sitta ner och leta efter bokstaven i en bok eller en tidning. Ni kan leta på leksaker eller när ni lagar mat. Bokstavsdetektiven passar också mycket bra att leka när ni är ute och går eller handlar i affären.

Varianter

Leken är mycket utvecklingsbar. Om ditt barn tycker om att tävla kan det vara roligt att låta två bokstäver tävla mot varandra. Vilken bokstav finns det flest av i en affär eller på ett reklamblad? Eftersom det kan vara svårt att leta efter två bokstäver samtidigt är det bäst att ta en bokstav i taget. Börja med att göra ett protokoll. Där ska ditt barn sätta ett streck varje gång hon ser den speciella bokstaven. Efter en stund byter ni till en ny bokstav. När ni har letat en stund kan ni titta efter vilken bokstav det fanns flest av.

Leken kan också vara en tävling mellan två personer. Då letar ni efter samma bokstav. Den som ser bokstaven först får poäng och den som hittar flest bokstäver vinner.

För att träna handens finmotorik kan du låta ditt barn ringa in eller klippa ut bokstaven. Sedan kan hon klistra upp bokstaven och rita något som passar till.

 

Det finns fler lärandelekar som tränar ditt barns läsinlärning här.

Det finns fler lärandelekar som tränar ditt barns skrivinlärning här.

Ladda ner leken som en pdf här.

 

Top