Förmågor

Vi har alla vår egen unika kombination av förmågor och sätt att lära

Lärande och utveckling bygger på att vi människor har förmåga att ta till oss och använda information för att lösa uppgifter och problem vi möter. Denna förmåga har länge kallats för intelligens. Modern forskning pekar på att människans intelligens består av en sammansättning av olika typer av intelligenser/förmågor.

Att få använda alla sina förmågor är en förutsättning för lärande

Genom att se på hela människan och alla hennes olika förmågor att lösa problem frångår man den sedan länge gällande bilden om endast en allmän intelligens kopplad till språklig och matematisk förmåga att lösa logiska problem. Denna bredare syn på intelligens har öppnat upp för nya möjligheter till lärande och utveckling. Det blir nu intressant att veta vilka ett barns starka och svaga förmågor är och hur hon kan använda och utveckla dessa för att lära sig saker och lösa problem både lättare och snabbare.

Pedagogikprofessorn Howard Gardner är en av förespråkarna för den bredare synen på intelligens. Sedan hans teori om multipla intelligenser lanserades 1983 har den väckt ett stort internationellt intresse och i hög grad påverkat den pedagogiska debatten och planeringen av dagens utbildning.

Vi på Lärandelek vill främja den bredare synen på intelligensbegreppet. Vi intresserar oss främst för hur barn kan använda och utveckla sina olika förmågor för att på ett lustfyllt sätt lära sig saker. Vidare föredrar vi att använda begreppet förmågor istället för intelligenser, på samma sätt som det används inom den svenska skolan.

Lärandet är även kopplat till individuella sätt att lära

I vilket sammanhang lär vi bäst?  I vilken miljö, i vilket socialt sammanhang och även i vilket känslomässigt, fysioliogiskt och psykologist sammanhang vi lär bäst? Om du som förälder känner till vad ditt barn föredrar kan rätt förutsättningar skapas för ett lustfyllt och framgångsrikt lärande.

Läs mer om ditt barns förmågor genom att klicka dig vidare här:

Förmågor

Alla barn är begåvade…. Läs mer här!
Lärstilar
Top