Självförtroende

OBS – Sidan är under utveckling!

Tilltro till sin egen förmåga att klara av saker

Självförtroende handlar om ditt barns tilltro till sin egen förmåga att prestera, dvs. att klarar av saker.

Självförtroendet återspeglar ditt barns känslor och tankar kring att kunna klara av saker. Det kan handla om att klättra upp i en klätterställning, spela piano eller lära sig saker i skolan. Självförtroende är alltså kopplat till det hon gör, medan självkänslan är kopplad till den hon är. Till skillnad från självkänslan så kan självförtroendet variera från dag till dag eller mellan olika situationer eller aktiviteter. Ett barn kan ha bra självförtroende i att sjunga inför familjen, men kan tappa självförtroendet inför en stor och okänd publik. Likaså kan ett barn ha bra självförtroende i matematik och dåligt självförtroende i idrott.

Gott självförtroende är en positiv tankekraft

Varför är det bra med ett gott självförtroende? Ett gott självförtroende ger ditt barns tankar en positiv kraft som bidrar till att hon lättare lyckas. Tankekraften som kommer av att ditt barn tror att hon kan lyckas är stark och kan därmed bidra till att hon faktiskt lyckas med det hon tar sig an. Detta handlar om psykologiska effekter, om hur ditt barns mentala inställning till det som ska presteras kan ha en effekt på resultatet. Vi vuxna brukar prata om att vi ska måla upp en bild för oss själva av hur vi lyckas med det vi ska göra, så att det ska gå bra när vi t ex ska hålla ett föredrag eller tävla i idrott.

Känslan av att utvecklas stärker självförtroendet

Den glädje som ett barn upplever när hon lyckas med en utmaning är viktig för ett bra självförtroende. Just känslan av utveckling är troligen mycket viktigare än själva resultatet. Detta beskrivs väldigt bra av David Lega som under 1993-2000 simmade för svenska simlandslaget för handikappade och tog 14 världsrekord:

”Strunta i att bli bäst, se till att utvecklas istället. Jag fick inte självförtroende av att vinna VM-guld. Jag fick självförtroende när jag lärde mig simma efter de förutsättningar som just jag hade.”
 

Fortsättning kommer….

Balans mellan självkänsla och självförtroende är viktigt

När du stöttar ditt barn är det viktigt att uppnå balans mellan självkänsla och självförtroende. Ditt barn behöver känna att hon är älskad, värdefull och duger som hon är, samtidigt som du ser och bekräftar hennes framsteg och hon känner sig duktig.

Fortsättning kommer…..

Självförtroende, självkänsla och motivation hänger ihop

Självkänsla, självförtroende och motivation är tre viktiga och sammanflätade förutsättningar för lärande.  Alla tre delar handlar om vilka känslor ditt barn upplever och hur dessa påverkar hennes tankar och handlingar. Det är viktigt att betona att alla barn är olika och upplever sina egna känslor och gör sina egna tolkningar av värdet att lyckas respektive att slippa misslyckas.

Barn med god självkänsla vet att de duger oberoende av prestation och barn med gott självförtroende litar på sin förmåga att lyckas. Det finns inga enkla svar på dessa komplexa samband, men vi har skapat en förenklad bild för att försöka beskriva vår tolkning och våra slutsatser av olika populärvetenskapliga rön. Kortfattat innebär bilden att ditt barns motivation stärks av en god självkänsla och ett gott självförtroende, dvs positiva känslor och tankar om sig själv och sin förmåga ökar motivationen.

 

Fortsättning kommer….

 

Top