Självkänsla

En god självkänsla säger jag duger precis som den jag är

Självkänsla handlar om hur ditt barn uppfattar värdet på sin egen personlighet, dvs vad barnet tycker om sig själv. Detta värde är oberoende av vad barnet presterar eller vad någon annan tycker eller säger.

Självkänslan är inte bara en känsla, utan innehåller även barnets tankar och tankesätt. Barn med god självkänsla har uppfattningen om sig själv ungefär som:

  • Jag är en värdefull person.  Jag duger precis som den jag är.

  • Jesper Juul beskriver självkänslan som ett barns inre kärna och inifrån säger den goda självkänslan att ”jag är som jag ska och har ett värde, helt enkelt för att jag finns till!”

Så känner du igen en god självkänsla hos ditt barn

Barn med en god självkänsla visar att det är nöjt med sig själv. Barnet utstrålar känslor så som stolthet, lugn, tillfredsställelse, glädje och tillförsikt. Tecken på god självkänsla i olika situationer är t.ex. när barnet:

  • vågar prova på saker utan att vara rädd för att misslyckas,
  • tar motgångar med ro och är motiverad av sig själv att försöka igen,
  • vågar säga vad det tycker,
  • står för sin sak och inte alltid ska vara andra människor till lags,
  • tycker att det är bra på det mesta,
  • gläds med andra som kan och lyckas.

Alla kan känna sig sämst i världen ibland

För barn med låg självkänsla gäller det omvända för det som beskrivits ovan. Men alla blir ibland avundsjuka eller känner sig som sämst i världen – även den som har en stark självkänsla! Det är när barnet alltid eller för det mesta visar rädsla för att misslyckas, tar motgångar mycket hårt, inte vågar visa vad den vill eller tycker som barnets självkänslan är lågt och måste stärkas.

 

En god självkänsla är viktigt för ditt barns välbefinnande och för ditt barns lärande. Läs mer här!

Top