Vägen till språket

…går genom leken, samtal och högläsning

När ditt barn upptäcker att hon kan kommunicera med hjälp av skriften öppnas en helt ny värld. Hon vill också kunna läsa och skriva! Detta visar sig genom att ditt barn vill leka med språket. Hon sjunger alfabetssånger, rimmar och leker att hon läser och skriver.

I lekarna börjar ditt barn förstå hur skriftspråket hänger ihop. Hon blir mer och mer fonologiskt medveten och till slut klarar hon av att göra kopplingar mellan bokstäver (grafem) och bokstavsljud (fonem).

Alla barn är unika

Eftersom alla barn är unika har vi valt att inte indela barnets utveckling i ålder, utan i de förmågor som stegvis tränar barnets språkutveckling.  

De tre förmågorna att ha läsförståelse och att kunna läsa och skriva har stor betydelse för varandra och går hand i hand. Det har ingen betydelse om ditt barn knäcker läs- eller skrivkoden först. Vårt språkträd illustrerar alla de förmågor som ditt barn utvecklar på sin vägen fram till att bli självständig läsare och skribent. Språkutvecklingen börjar nerifrån med förmågan att kunna lyssna och samtala och därefter tar sig ditt barn vidare uppåt. Alla barn klättrar på alla steg, men barn är unika och påbörjar klättringen i olika åldrar och stannar olika länge på varje steg. De olika förmågorna har stor betydelse för varandra – de stöttar varandra och vävs ibland ihop. Ofta klättrar barnet mellan de olika repstegarna och ibland står barnet på flera steg samtidigt.

 

Den som kan läsa, skriva och har bra läsförståelse kan lyfta sina vingar och flyga vidare in i kunskapens värld!

 

OBSStegen är (i dagsläget) tyvärr inte interaktiva, men de bygger på de lärandelekar som du hittar i menyraden. Inom en snar framtid ska du som medlem kunna klicka på ett steg för att komma direkt till de lärandelekarna som tränar stegets förmåga.

 

Top