Lärandelekar för skrivträning

Leken  och ”låtsasskrivandet” gör ditt barn till en författare!

Att lära sig skriva behöver inte betyda att barnet själv måste kunna formulera bokstäverna. Det viktiga är att barnet kan höra vilka ljud (fonem) som finns i ett ord och koppla ihop ljudet med rätt bokstav (grafem). Datorn och spel, både traditionella och digitala är därför en bra start för barnets skrivutveckling. Men det är fortfarande viktigt att kunna skriva för hand, vilket gör att barnet också måste träna upp sin finmotorik och sin förmåga att koordinera ögat och handen.

Du är det viktigaste stöd för ditt barn!

Du kan stötta ditt barns alfabetiska skrivutveckling genom att uppmuntra henne att försöka skriva själv. Genom att ställa frågor när barnet skriver så vägleder du ditt barn genom processen och stärker hennes själförtroende! Exempel på frågor kan vara:

1. Vilket ljud hör du först i ordet?

2. Hur ser den bokstaven ut?

3. Hör du några fler ljud?

Ju mer övning ditt barn får på att skriva alfabetiskt desto fler ljud kommer hon att behärska. Tillslut kommer texten att bli läslig, men ditt barn kommer att fortsätta att utesluta bokstäver vars ljud inte hörs så tydligt.

 

De lärandelekarna är sorterade i lekar som:

  • Träna finmotorik och öga-hand koordination
  • Koppla bokstav med ljud
  • Skriva bokstäver
  • Skriva ord
  • Bokstavskombinationer
  • Skriva meningar
  • Skriva texter

 

Träna finmotorik och öga hand koordination

Lärandelek kommer…

Koppla bokstav med ljud.

Bokstavsdetektiven

– Bokstavsdetektiven har en mycket viktig uppgift. Som bokstavsdetektiv ska ni hitta en speciell bokstav. Eftersom det finns bokstäver överallt, är det lite klurigt att hitta just den speciella bokstaven. Läs mer om Bokstavsdetektiven här.

Fler lärandelekar kommer…

 

Skriva bokstäver

Lärandelekar kommer…

 

Skriva ord

Lärandelekar kommer…

 

Bokstavskombinationer

Skriv och läs

Skriv och läs är en mycket kreativ app för den som ska lära sig att skriva och läsa. Med skriv och läs laborerar ditt barn med skriftspråket och gör sin egen bok eller fotoalbum! Läs mer om skriv och läs här.

 

Skriva meningar

Lärandelekar kommer…

 

Skriva texter

Lärandelekar kommer…

Top