Lärandelekar som tränar lyssna och tala

Vid skolstart förväntas barnet kunna:

 • Lyssna på sagor och berättelser
 • Lyssna, förstå, ställa frågor och svara på frågor
 • Lyssna, förstå och agera utifrån instruktioner
 • Lyssna och förstå nya ord och begrepp

Lärandelekar som tränar på att lyssna på sagor och berättelser

Vi kan inte nog trycka på vikten av vilken betydelse sagoberättande och högläsande har för barnets språkutveckling. Både barnets förståelse för språket och fantasi stimuleras. Den som läser högt artikulerar bättre än vid vanligt tal, vilket gör att barnet lättare hör orden. Barnet kan till och med börja uppfatta olika ljud i ett ord. När barnets fantasi stimuleras och eggas lär sig barnet också  fler ord, än de ord som familjen använder till vardags. Det kan därför vara bra att stanna upp ibland när man läser och fråga vad barnet tror att ett ord betyder, ibland förstår barnet av sammanhanget och ibland behöver man som förälder förklara ordets betydelse.

Sånger, rim och ramsor är också mycket bra för barnets språkutveckling. Nonsensljud, rim och ramsor är viktig mungymnastik som stimulerar flera förmågor och färdigheter. I dessa lekar upptäcker barnet språkets olika dimensioner, som att ord består av olika ljud och av olika ord som är sammansatt. Rim och ramsor och är mycket uppskattade av barn i alla åldrar och tillsammans med rörelser och klapplekar utvecklas fler av barnets olika förmågor.

 

 

Tala eller läs med fel hastighet

Låta barnet avsluta en saga

Läs en saga, men avsluta innan sagan är slut. Låt barnet hitta på ett eget slut

Cirkelberättelse

En fantasilek som passar utmärkt när man väntar på något eller åker bil. ex på titlar. – Resan till Mars, Den osynliga superhjälten, Om jag var en trollkarl, flickan och tigern,  När ni har valt titel så börjar en med sagan, bara en till två meningar, därefter fortsätter nästa person…

Den mystiska personen (LL 178)

Hitta på en berättelse och personlighet om någon person som finns i närheten, när du står i kö eller sitter på bussen.

 

Lärandelekar som tränar på att lyssna, förstå, ställa frågor och svara på frågor

Bilderboken som utgångspunkt för samtal.

För att få barnet att vara en aktiv lyssnare och delaktig kan samtalet runt bilderna utgå ifrån frågor som:

 • Var är…?
 • Kan du hitta…?
 • Vem har en…?
 • Vad tror du kommer hända nu?
 • Känner du igen dig?

 För att träna matematiska begrepp och tankar:

 • Vad står framför/bakom? Under? I?
 • Ser du något som är kvadratiskt, cirkelformat eller har Triangelform (Det är viktigt att man använder rätt begrepp- Cirkel, kvadrat, rektangel och triangel, även små barn kan lära sig de ”riktiga” orden.)
 • Är det fler pojkar än flickor? Är det fler träd än bilar?
 • Vad är det mycket/många av?
 • Vem/Vad är litet?
 • Vem/Vad är stort
 • Vad är det lite av?
 • Ser du många?
 • Vi räknar tillsammans!

Samtal där barnet berättar:

Det kan låta som självklarheter men även det lilla vardagssamtalet i bilen, runt middagsbordet eller vid sänggående är mycket utvecklande för barnets språk. Som förälder ska du försöka att låta barnet berätta om sin dag, favorit program eller saga genom att ställa berättarfrågor som:

 • Berätta vad du har gjort idag, i sandlådan, på cykelbanan.
 • Berätta vem du har lekt med. Berätta vad ni har lekt.
 • Berätta vad du tycker om att göra.
 • Berätta vad ni åt till lunch i klassrummet.
 • Var…
 • När…
 • Varför tror du att….
 • Hur…

När ett barn får frågan som är ställd som en berättafråga så måste barnet reflektera och tänka till lite. Det går inte att bara svara ja eller nej. Det är också lättare för föräldern att sedan ställa följdfrågor.

Berätta utifrån bildsekvenser

(sid 48 Fridolfsson)

Finn fem fel!

För att öva barnet på att ställa och svara på frågor är leken fin fem fel mycket uppskattad. Tillsammans med en vuxen eller en kamrat så ska barnet hitta vad som skiljer de olika bilderna åt. Det som kan vara svårt och utmanande är att försöka att inte ställa ja och nej frågor, utan ställa frågor som kräver ett mer berättande svar.

Två nästan identiska bilder, men de skiljer sig på fem ställen. Du frågar har du? Barnet svara. Barnet frågar har du? Du svarar…

Med andra ord! – beskriva föremål, Min frudelutt…

Barnet ska beskriva en bild utan att berätta exakt vad bilden föreställer. För att öva på att ställa frågor, så ska motespelaren försöka lista ut bilden genom att ställa frågor. Det får inte vara frågor som det går att svara ja eller nej på.

Sagotärningar – berätta en saga utifrån bilderna på tärningarna

 

Lärandelekar som tränar på att lyssna, förstå och agera utifrån instruktioner

Simon Says – Simon säger -Instruktions lek

Barn behöver lära sig att både förstå och ta instruktioner och kunna ge andra instruktioner. Genom att göra instruktionerna till en vardagslek där allvar blandas med nonsens instruktioner som att gå till fönstret, ställ dig på stolen, hoppa två gånger, kryp in under bordet, med att ta på dig vantarna, stå på ett ben och ta på dig mössan, ta på dig jackan, så kan barnet göra det den ska på ett lustfyllt sätt samtidigt som barnet tränar att ta instruktion. Barnet tränar också motorik och matematiska begrepp som framför och bakom.

Gör det här -kortlek – härma eller följ en instruktion. (LL96)

Följa ett recept eller en bygginstruktion:

När barnet är med och bakar, lagar mat eller följer en bygginstruktion så uppmärksammar barnet vikten att följa instruktioner i flera led och i rätt ordning. Genom att verbalisera och berätta vad det står i  instruktionen, får barnet en förförståelse som hjälper barnet i framtida sociala sammanhang och i vidare matematisk utveckling. Barnet utvidgar också sitt ordförråd när den vuxne är noga med att använda rätt begrepp, som decilitermått eller stjärnskruvmejsel.

 

Lärandelekar som tränar på att lyssna och förstå nya ord och begrepp

För att kunna förstå det man läser behöver vi ett större ordförråd än det vi använder i vårt vardagstal. Om en text innehåller för många okända ord så förblir läsningen meningslös även för ett barn som kan koda av orden bra. Ett barns ordförråd utvecklas delvis i takt med att barnets kognitiva förmåga utvecklas men också genom att barnet möter nya miljöer och nya erfarenheter. För att träna på att lyssna och förstå nya ord och begrepp behöver barnet öva på att:

 • Kategorisera ord – När barnet lär sig att kategorisera ord så får den en tydligare uppfattning av ordet faktiska betydelse. Ord kan kategoriseras utifrån betydelse som frukter, bär, husdjur, kläder mm. Men också utifrån uteseende, färger och former. Som ett exempel kan boll, äpple och hjul höra ihop eftersom de alla tre är runda.
 • Sammansatta ord – Svenska språket innehåller många sammansatta ord och barn som uppmärksammas på dessa ord och leker med orden gör många språkliga upptäckter. Till exempel kan det göra barnet medveten om hur ord kan vara uppbyggda. Pippis barnhem, -Jag är ett barn och det här är mitt hem, alltså ett barnhem!) Barnet upptäcker att det oftast är det sista ordet i ett sammansatt ord som har störst betydelse, ex. solros, snögubbe. vad händer med ordet om man byter plats på orden? lastbåt – båtlast, skolbarn – barnskola. Betydelsen av svåra och nya ord kan barnet ibland lista ut genom att titta och försöka hitta förklaringen i ordet. Genom att bryta ner ordet i mindre beståndsdelar och därmed försöka förstå det nya ordet. Tex solnedgång, sol… ned…gång, solen går ner, eller triangel (tri-betyder tre, alltså betyder triangel något med tre). Det är alltid bra att binda upp ordet vid en bild att titta på, då kan barnet försöka hitta något med tre hörn, (triangel=tre hörn.)
 • Antonymer – Motsatsord   
 • Synonymer – Ord som betyder samma eller nästan samma sak berikar och nyanserar barnets språk. Barnet kommer i takt med sin utveckling förstå skillnader mellan arg och sur , men om inte barnet hör andra använda synonymer eller leka med orden så kommer inte orden av sig själv.
 • Homonymer  – För ett barn som inte har fått upptäcka att ett ord kan ha flera betydelser kan hör- och läsförståelse bli mycket svår. Barnets sociala samspel kan påverkas, vid tex missuppfattningar kring ordet ”dum”. Homonymer och lek med ord är mycket roligt och uppskattas av barn. Exempel på homonymer är en söt katt/ söt apelsin, flera vilda barn/ flickan heter Vilda.

 

Ett barn lär sig ungefär 3000 ord om året. Det betyder att barnet lär sig 10 nya ord per dag!

Affischord – ordförrådspyssel

Bygga ord i lera eller lego

Jätteord i sanden eller på gatan

Språkpåsar

Jag kan se….

Fel fel fel… latjolajban låda – träna kategorisering

Kategorisera ord i ordlåda

Ordjakt i affären eller på promenaden

Ett skepp kommer lastat med synonym eller motsatsord. (LL158)

Ordleken (Hjelmsförlag)- lek med sammansatta ord, homonymer och roliga ord.

Misstags sagor. Tokiga sagor, Hitta felet! (LL164)

Top