Lärandelekar som tränar taluppfattning

Leken och samtalen stimulerar ditt barns förmåga till taluppfattning

Det lilla barnet älskar att ramsräkna men för att hon ska utveckla sina matematiska tankar  behöver hon uppmuntran och vägledning. Om barnet ska gå från att ramsräkna till att förstå antal och vilka mängder som räkneorden representerar, så behöver barnet träna på att jämföra olika små mängder. Barnet behöver också själv upptäcka mönster, likheter och skillnader.

De lärandelekarna är sorterade i lekar som:

  • Tränar ramsräkna
  • Tränar ett till ett principen
  • Tränar på matematiska begrepp
  • Övar på att dela upp och fördela en liten mängd
  • Tränar taluppfattning av mängden upp till 10
  • Tränar taluppfattning av mängden över 10
  • Förberedande inför tal i bråkform

Ramsräkna

Hur många?

– Ta för god vana att räkna det du ser. Hur många trappsteg ni går, antalet köttbullar barnet vill äta, bilar på en parkeringsplats eller med olika färger. Läs mer om hur du kan leka ”Hur många?” här.

Matlagning

För ditt barn är det roligt och lekfullt att laga mat. När ni lagar mat tillsammans övar ditt barn inte bara sin finmotorik. Ert samtal förstärker också ditt barns taluppfattning. Läs mer om Matlagning här…

Fler lärandelekar kommer…

 

Ett till ett principen

1,2,3-Bok

Med den här fina bokväskan tränar ditt barn både att ramsräkna, ett till ett principen och mängder. Varje siffra har avtagbara figurer som barnet kan plocka med och räkna. Det gör det extra roligt att att räkna. Läs mer här.

Fler lärandelekar kommer…

 

 

Matematiska begrepp

Lärandelekar kommer…

Dela upp och fördela en liten mängd

Sortera och dela upp barnens saker

– Här ska ni sortera och dela upp saker mellan två barn. Ni får dela upp hur ni vill, men tänk på att det alltid är extra roligt när det bli rättvist. Läs mer här.

Fler lärandelekar kommer…

 

Tränar taluppfattning av mängden upp till 10

Kortlekens 10-kamrater

Ett kortspel som befäster 10-kamraterna. Kortlekens 10-kamrater är ett kortspel eller patiens som tränar och befäster 10-kamraterna. Det vill säga de antal som tillsammans blir 10. Läs mer här.

Monkey Math School Sunshine

Från THUP Games kommer denna fantastiska app där ditt barn tränar flera olika matematiska baskunskaper bland annat att lägga till och dra ifrån liten mängd. Läs mer här.

Fler lärandelekar kommer…

 

Taluppfattning över mängden 10

Lärandelekar kommer…

 

Tal i bråkform

Barn som i leken räknar och delar upp, får förförståelse för att arbeta med tal i bråkform. Du som förälder har stora möjligheter att stimulera ytterligare genom att använda begrepp, som en halv, fjärdedel och tredjedel. Tänk på att också prata om att delarna alltid måste vara lika stora. Precis som när syskon och barn delar upp något gott mellan sig. Det ska vara rättvist och alla delar ska vara lika stora!

Lärandelekar kommer…

Top