Läsa

Genom leken och låtsasläsning förbereds ditt barn för att börja läsa!

Alla barn upplever sin första läs- och skrivinlärning på olika sätt. Skillnaden på upplevelse beror främst på hur väl förberett barnet är.

De barn som upplever den första läs- och skrivinlärningen som enkel har lekt med bokstäver och språkljud långt innan skolstart. Dessa barn har börjat förstå hur olika språkljud låter och hänger ihop för att bilda ord. Vissa barn har till och med själva lyckats knäcka läskoden, dvs förstått hur läsning går till.

Forskning om barns läsutveckling visar att det tar ungefär lika lång tid för alla svenska barn att lära sig att läsa.

Vägen till att bli en självständig läsare med en god läsförståelse börjar med utvecklingen av talet och går sedan vidare till läsningen och avslutas med läsförståelsen. Barns läsutveckling går alltså alltid genom tre faser:

  • Talspråkfasen
  • Kodknäckarfasen
  • Förståelsefasen

Talspråksfasen

Talspråksfasen startar långt innan ditt barn börjar lära sig att läsa.

Ditt barn förbereds inför läsinlärningen via talet och genom att lyssna, härma, leka och låtsasläsa. Hon lär sig att känna igen vissa bokstäver, både till utseende och ljud. Hon tränar också på att höra hur bokstäverna och bokstavsljuden sitter ihop i ett ord. Under talspråksfasen övar ditt barn upp sin fonologiska medvetenhet.

Läs mer om fonologisk medvetenhet här!

 

Kodknäckarfasen

Det tar cirka 6 månader upp till ett år med aktiv träning för ditt barn att lära sig läsa.

Valter läser i RomKodknäckarfasen startar när ditt barn börjar med en mer aktiv lästräning, vilket oftast är i förskoleklass eller i årskurs 1. Många barn är då starkt motiverade att lära sig läsa och skriva och de känner ofta höga förväntningar både på sig själva och från sin familj. Se hur det kan gå till här.

Det är oerhört viktigt att lästräningen är positivt laddad, eftersom det påverkar ditt barns motivation. Under lästräningen är det inte ovanligt att barn stöter på svårigheter och det är då bra om barnet känner sina föräldrars stöd och att man tillsammans kan påverka situationen. Risken är annars att barnet känner sig frustrerat och ensam med sina problem, vilket ofta leder till en avtagande motivation.

Läs mer om hur ditt barn lär sig läsa här!

Förståelsefasen

När ditt barn har knäckt läskoden och läser själv, behöver hon fortfarande stöd för att förstå vad hon läser. För att kunna läsa och förstå behöver ditt barn vara väl förberett med:

  • Stort ordförråd
  • Bra arbetsminne (skapa länk till Hjärnan)
  • Bokstavskännedom
  • Fonologiskt medveten
  • Samtalsförmåga
  • Social kompetens
  • Flyt i läsningen

Under förståelsefasen är det viktigt att göra ditt barn medveten om att det krävs övning och förförståelse för att bli en duktig läsare och att hon själv kan påverka sin situation. Därför ska läsinlärningen ske överallt, inte bara i klassrummet, och övningar och repetitioner ska vara lustfyllda och positivt laddade. Förståelsefasen pågår under flera år och då ska ditt barn lära sig olika strategier för att öka sin läsföståelse.

Läs mer om läsförståelsestrategier här!

God läsförståelse kommer av mycket övning och stimulerande utmaningar.

För att bli en bra läsare krävs cirka 5000 timmars övning. Det kan jämföras med att ett barn i den svenska skolan har cirka 6700 lektionstimmar under sina 9 år i grundskolan.

För att bli en bra läsare måste också ditt barn då och då utmanas med svårare texter som ligger snäppet över hennes befintliga nivå. Men för att bibehålla hennes motivation är det viktigt att innehållet knyter an till hennes intressen och att utmaningen inte är allt för stor.

De flesta svenska barn är kvantitativa läsare, vilket betyder att de läser många men lättlästa böcker. Barnen läser alltså gärna på sin komfortnivå och utmanar inte sitt läsande. Därmed utvecklas läsningen långsamt och barnen kan på sikt få svårt att nå den läsnivå som krävs för att klara av högre studier.

Läs mer om läsförståelse och lärandelekar som tränar ditt barns läsförståelse här!

 

Top