Läsförståelse

Nyckeln till en god läsutveckling

Nyckeln till en god läsutveckling är att ditt barn förstår vikten av läsförståelse och att hon läser för att få en upplevelse eller för att lära sig nya saker.

Forskning om barns läsutveckling visar att det finns ett starkt samband mellan barns läsförståelse, självkänsla och motivation. Bra läsförståelse tillfredsställer barnets nyfikenhet, fantasi och lust att lära sig nya saker. Det leder till att barnet får bra ämneskunskaper som i sin tur leder till bra studieresultat. Därmed förbereds barnet för ett livslångt lärande.

En demokratifråga?

Läsförståelseprocessen startar långt innan ditt barn kan läsa

Läsförståelsen grundar sig i att ditt barn är en aktiv lyssnare, utvecklar ett stort ordförråd och är nyfiken på att lära sig nya saker. Nyfikenheten för sagor, berättelser och för att förstå fakta finns naturligt hos ditt barn och tillsammans kan ni samtala och leka fram ett stort ordförråd.

Barn som lyssnar mycket på sagor och som pratar om innehållet och olika ord lär sig indirekt olika läsförståelsestrategier. Ditt barn kan alltså lära sig studieteknik och läsförståelsestrategier långt innan hon själv kan läsa.

Du kan vara en bra förebild både när du läser högt
och när du läser för egen del.

Tänk högt och berätta hur du gör för att förstå en text.
Ditt barn lär sig genom att härma dig
och hon inspireras av att se hur du gör när du läser.

 

En läsare med god läsförståelse använder strategier

En läsare med god läsförståelse använder olika läsförståelsestrategier och:

  • Förutspår handlingen och ställer hypoteser om texten. Hon läser titeln, tittar på bilder i boken och läser sammanfattningen på baksidan för att få svar och ledtrådar om vad som kommer att hända i boken.
  • Reflekterar över sina inre bilder för att öka sin läsupplevelse.
  • Tar reda på vad svåra ord betyder innan hon läser vidare. Försöker också klargör otydligheter för sig själv undertiden hon läser för att kunna sammanfatta det som har hänt och för att förstå personernas känslor.
  • Funderar på sådant som kanske inte står i texten. Ställer frågor till sig själv och funderar på vad författaren eller huvudpersonerna kanske vill hålla hemligt.
  • Läser mellan raderna. Förstår och vet saker som inte står i klartext.
  • Sammanfattar och fångar in budskapet i texten. Reflekterar över det som hände i början, i mitten och i slutet av berättelsen.Forskning om barns läsutveckling har visat att det finns ett starkt samband mellan barns läsförståelse, självkänsla och motivation. Bra läsförståelse tillfredställer barnets nyfikenhet, fantasi och lust att lära sig nya saker. Det leder till att barnet får bra ämneskunskaper som i sin tur leder till bra studiereslutat. Därmed förbereds barnet för ett livslångt lärande.

Du kan läsa mer om läsförståelse och hur du som förälder skapar läsglädje tillsammans med ditt barn i boken, En sagolik gåva. 

Top