Lyssna och samtala

Samvaro utvecklar ditt barns förmåga att lyssna och samtala!

Ditt barns tal utvecklas genom hennes förmåga att lyssna och härma. När du, syskon eller kamrater samtalar och leker med ditt barn så lyssnar och härmar hon er. Det är så ditt barn lär sig att höra och uppfatta olika ljud inom orden och det är så ditt barn lär sig att prata och bygga upp sitt ordförråd. Långt innan ditt barn kan prata själv har hon många ord som hon förstår och kan agera utifrån. Små barn älskar ofta att agera utifrån uppmaningar som t.ex. ”kan du hämta din mössa?”, för att visa att de kan och förstår vad som sägs.

Ditt barn bygger upp sitt ordförråd genom att göra andras ord till sina egna.

För att ditt barn ska utveckla sitt tal och ordförråd är det viktigt att uppmuntra henne att prata och svara på frågor. Undvik att ställa ja-och nej frågor, utan be henne istället att berätta vad som hänt på förskolan eller i sagoboken. Lyssna aktiv, ställ följdfrågor och upprepa det hon säger. Ditt barn får då en bekräftelse på att du lyssnat. Det är inte heller fel att göra henne medvetet om att du som förälder inte alltid förstår vad hon säger. Då visar du att du är genuint intresserad av att få veta vad hon har att berätta. Läs mer om vad som utvecklar ditt barns ordförråd här!

Rätta aldrig ditt barns uttal!

Ett barn som talar är ofta stolt över sin kommunikation och vill visa vad hon kan. Unvik därför att rätta ditt barns uttal, utan upprepa istället det hon säger. Då får hon en bekräftelse på att du har lyssnat samtidigt som du då kan passa på att artikulera orden ordentligt. Du kan mycket väl uppmana ditt barn att härma dig, vilket barn ofta gör automatiskt.

När talet inte utvecklas fullt ut beror det ofta på två saker, antingen så har barnet inte hört och uppfattat exakt hur orden låter eller så har barnet motoriska svårigheter att artikulera. Om så är fallet kan barnet få ett tydligare tal med regelbunden träning som övar upp barnets orala motorik.

Öva gärna svåra ljud!

Ljud som g-k och p-b är ganska svåra att urskilja och vissa barn kan därför inte höra skillnad på orden gris-kris eller bil-pil. Genom att öva dessa enskilda ljud, rulla på r och överdriva vissa ljud när du pratar, kan du uppmärksamma ditt barn på hur ljuden låter. Att överdriva svåra talljud, som r och sj-ljud kan också bli roliga pratlekar. Barn tycker också om att sjunga och göra mungymnastik, vilket utvecklar talet vidare.

När du läser högt så artikulerar du bättre än när du pratar.

Barn tycker om att lyssna på sagor, sjunga sånger och leka med rim och ramsor. Allt detta utvecklar ditt barns språk på ett roligt sätt.

När du berätttar sagor och läser för ditt barn övar du henne på att lyssna in olika ljud, ljudförändringar och ord. Högläsning är bra för att du artikulerar mer än när du pratar och då hör ditt barn bättre hur orden ska uttalas. En annan fördel är att sagoböcker ofta innehåller betydligt fler ord än vad du normalt använder i ditt dagliga tal. Därmed introduceras ditt barn till många nya ord som ni kan samtala om och som uttvecklar ditt barns ordförråd.

Läs vad språkforskaren Mats Myrberg säger om högläsningen här.

Du är ditt barns förebild!

Ditt barn lär sig att lyssna genom att du lyssnar. Ditt barn lär sig att fråga genom att hon blir tillfrågad. Ditt barn lär sig förklara genom att du tar dig tid att förklara. Ditt barn lär sig samtala i sina samtal med dig.

När ditt barn börjar skolan förväntas det att hon kan samtala och:

Lyssna på sagor och berättelser

Lyssna, förstå, ställa frågor och svara på frågor

Lyssna, förstå och agera utifrån instruktioner

Lyssna och lära sig nya ord och begrepp

Du kan hjälpa ditt barn att utveckla sin förmåga att lyssna och samtala genom den lärande leken! Hitta roliga lekar här!

Läs mer om de förmågor som tränar ditt barns språkutveckling.

Vägen till språket

Vägen till språket…. Läs mer här!
Fonologiskt medveten

Fonologiskt medveten…Läs mer här!
Läsa

Att Läsa… Läs mer här!
Skriva

Att skriva…Läs mer här!
Top