En sagolik gåva – Workshop

Ge ditt barn en sagolik gåva – läsglädje

Lärandelek erbjuder en workshop för föräldrar och pedagoger i förskola och grundskola. Vår workshop ger inspiration, kunskap och idéer om hur du genom sagor, vardaglig samvaro och lärandelek kan bidra till att stimulera barns språkutveckling och utveckla läsförståelsen.

BokomslagVi utgår från att det finns en naturlig nyfikenhet för sagor, berättelser och för att förstå fakta hos alla barn. Men för att intresset ska gro och växa behöver vi vuxna lära våra barn de strategier som en person med god läsförståelse använder. Workshopen bygger på fakta och inspiration från vår bok ”En sagolik gåva – från sagostund till läsglädje”.

Grunden för läsförståelsen startar hos en aktiv lyssnare. En aktiv lyssnare har genom att höra på sagor och berättelser utvecklat ett rikt ordförråd och nyfikenhet för att lära sig nya saker.

Bokkamraterna – Läsförståelsekort med karaktär

Inspirerade av Barbro Westlunds tankar om läsförståelsestrategier och utifrån den senaste forskningen om läsförståelse har Lärandelek utvecklat läsförståelsekort med ”Bokkamrater” på. ”Bokkamraterna” lär ut sex strategier som hjälper barnet att tänka som en aktiv lyssnare eller läsare. Korten med ”Bokkamraterna” passar bra att använda vid högläsning, lästräning och upplevelseläsning. Tack vare de tydliga karaktärerna och korta instruktioner passar korten även barn med läs och skrivsvårigheter.

 

Lärandeleks workshop om läsförståelse och lässtrategier pågår under 1,5 timme för en grupp på ca 25 personer.

I samband med workshopen går det att köpa boken ”En sagolik gåva” för specialpris.

 

För förfrågningar om pris och tidsbokning kontakta oss på:

Maria Björsell, pedagogisk ledare
Tel: +46733727672
E-post: maria snabela larandelek.se
 
Anna-Lena Cockin, verksamhetsutvecklare
Tel: +46708898262
E-post: anna-lena snabela larandelek.se
 

 

Referenser och tankar om Lärandelek 

Top