14 språkutvecklande tips

Språket är en av de bästa gåvorna du kan ge ditt barn

Grunden till ditt barns språkutveckling läggs under hennes tre första levnadsår och därför är du som förälder oerhört viktig för ditt barn.

Forskning visar att barns språkliga och kunskapsmässiga utveckling har en tydlig koppling till hur mycket och på vilket sätt föräldrar pratar med sina barn under deras tre första levnadsår. Baserat på olika forskningsresultat har vi valt ut 14 språkutvecklande tips till dig som förälder att tänka på i samtal med ditt barn.

 • Prata mycket med ditt barn. Ditt barns ordförråd och intresse för språket utvecklas när du pratar mycket med ditt barn. Genom att vara en förebild visar du vägen in i språkets värld.
 • Prata redan från start med ditt spädbarn. Berätta något och pausa sedan för att lyssna på vad ditt barn ”svarar”. Imitera också gärna hennes joller och pladder. När ni turas om får ni ett fint samtal och ditt barn utvecklar en förståelse för hur samtal går till.
 • När ditt barn pekar på något, berätta då vad det är. Förstärk berättandet genom att du själv också tittar och pekar på föremålet.
 • Prata med gester. Innan ditt barn har lärt sig olika ord kan hon istället härma dina gester för att göra sig förstådd. Du kan t.ex. peka på din mun när du berättar att det är dags att äta.
 • Berätta vad du gör. Berätta för ditt barn vad du gör och vad som ska hända härnäst. Då lär hon sig ord som beskriver olika händelser och hon förstår vad som sker, vilket gör henne trygg.
 • Berätta vad ditt barn gör. Använd ord som beskriver ditt barns handlingar och känslor. Då lär du henne att själv sätta ord på sina handlingar och känslor.
 • Modellera med längre och bättre meningar.  När ditt barn säger ”Två katt” kan du säga ”Ja, du har två katter på din tröja”. Ditt barn får då höra hur meningar byggs upp och varje gång registrerar hon mer och mer ord och formuleringar som hon själv sen börjar använda.
 • Svara på frågor och ställ frågor till ditt barn. Tänk på att ställa öppna frågor som inte går att besvara med ”ja” eller ”nej”. Fråga t.ex. ”Hur gjorde du den där?” eller ”Varför tror du att det blev så?”.
 • Sjung och ramsa med ditt barn. Melodin i sången gör det lättare för ditt barn att memorera och lära sig orden i sången. Det samma gäller rim och ramsor.  Exempel på roliga sånger som ditt barn gärna upprepar tills de sitter är ABC-sånger och sånger om färger eller namn på vänner.
 • Läs högt med ditt barn. När du läser med ditt barn får hon ett rikare språk och större uppfattning om sin omvärld. Prata om bilderna i boken, handlingen och om vad ni tror ska hända. I samtalet ger du ditt barn strategier som gör att hon i framtiden får en bra läsförståelse. Du kan läsa mer om läsförståelse här.
 • Gör böcker om ditt barn. Barn tycker det är både roligt och spännande att få titta i och läsa böcker om sig själv eller böcker de själva varit med och skapat. Med appen Skriv och Läs kan ni göra böcker tillsammans. Läs mer här.
 • Uppmärksamma ord och läs dem tillsammans. Runt omkring er i vardagen finns massor av ord och texter på saker. När ni pekar ut och tillsammans läser ord i böcker eller på saker som t.ex. mjölkpaket och skyltar börjar ditt barn förstå sambandet mellan det tryckta och talade ordet.
 • Var lekfull när ditt barn utforskar språket. Lek med bokstäver, alfabetskex och alfabetspasta. ”Smaka” på ord och bokstavsljud, dvs hur låter de, hur känns det i munnen när man säger ljudet och vad händer med ett ord om jag tar bort det här ljudet?
 • Vägled och uppmuntra. Tänk på att din roll är att vägleda och uppmuntra. Ditt barn är utforskaren som är nyfiken på nya upptäckter och som vill visa dig vad hon lär sig.
Ge ditt barn tid att utforska och lära, det är ingen brådska. Barn är olika och lär utifrån sina förutsättningar och i sin egen takt.

Alla barn går igenom samma faser i sin språkutveckling. Barnets väg till språket kan du läsa mer om här.

Top