Föräldrakurs – Barnets språkutveckling

Skapa de bästa förutsättningarna för ditt barns kunskapsutveckling!

Vill du veta hur du kan skapa bra förutsättningarna för ditt barns språk-utveckling och framtida kunskapsutveckling – då är detta kursen för dig!

Forskning visar att barns språkliga och kunskapsmässiga utveckling har en tydlig koppling till på vilket sätt och hur mycket föräldrar pratar med sina barn under de tre första levnadsåren. Samtal, samvaro och lek är nyckeln till språket, som är barnets första steg in i kunskapens värld.

Kunskap, inspiration och idéer

Syftet med kursen är att ge dig som förälder kunskap, inspiration och idéer om hur du ger ditt barn goda förutsättningar och vägledning in i språkets värld genom att knyta an, prata och leka med ditt barn redan från tiden på skötbordet. Språket är nämligen en av de bästa gåvor du kan ge ditt barn!

Kursen är anpassad till föräldrar som har barn mellan 0-3 år och pågår under 2,5 h för en grupp upp till ca 20 personer.

Kursinnehållet består av 3 delar som vävs samman:

Kursen bygger på forskning och praktiska erfarenheter och varvar teori med konkreta exempel och övningar.

Sagt av en kursdeltagare: ”Detta är så intressant. Tänk att det är så lätt att göra rätt om man bara vet hur!”

Kursen visar att:

Du är ditt barns första ”lärare”, hemmet ditt barns första ”klassrum” och leken ditt barns första ”lektion”.

Efter avslutad kurs erbjuder vi en fortsättningskurs för de som vill ha fördjupade kunskaper och fler konkreta tips på lärandelekar.

Boka kurs

Är ni en föräldragrupp eller arbetar er verksamhet med föräldragrupper? Då kan ni boka en egen kurs, för vi kommer gärna till er BVC, förskola, församling, ert bibliotek eller hem till er. Kontakta oss gärna för mer information.

 

För frågor kontakta oss på:

Maria Björsell, pedagogisk ledare
Tel: +46733727672
E-post: maria snabela larandelek.se
 
Anna-Lena Cockin, verksamhetsutvecklare
Tel: +46708898262
E-post: anna-lena snabela larandelek.se
 

Referenser och tankar om Lärandelek 

 

Top