Föräldrakurs – Barns lek in i kunskapens värld

Skapa bra förutsättningarna för ditt barns kunskapsutveckling – genom lek och samtal

Föräldrar som synliggör lekfulla lärandesituationer i hemmet, utrustar sitt barn med goda förutsättningar och grundläggande baskunskaper.

Små barn har en naturlig nyfkenhet och vilja att förstå sin omvärld. Under barnets fem första år utvecklas den kognitiva förmågan som språk, kommunikation och problemlösning. Under dessa år har barnet stora möjligheter att i leken lägga en god grund till sitt framtida lärande. Forskning visar att det fnns en viktig koppling mellan tidigt föräldraengagemang och barns kunskapsutveckling, liksom mellan barns kunskapsutveckling och välbefinnande.

Kunskap, Inspiration och idéer

Vår föräldrakurs utrustar dig som förälder med kunskap, inspiration och idéer om hur du genom vardaglig samvaro och lärandelekar kan stärka ditt barns självkänsla och stimulera ditt barns språkutveckling och logiska matematiska tankar.

Kursinnehållet bygger på tre viktiga delar, förutsättningar för lärande, baskunskaper och konkreta tips på lärandelekar som stimulerar ditt barns språkutveckling och logiska matematiska tankar.

Föräldrakursen – Barn leker sig in i kunskapens värld är anpassad till föräldrar som har barn mellan 1-5 år och pågår under 2,5 h för en grupp upp till ca 25 personer.

I samband med kursen går det att köpa boken ”En sagolik gåva” och lärande leksaker från bland annat Oscar & Ellen.

Efter avslutad kurs erbjuder vi en fortsättningskurs för de som vill ha fördjupade kunskaper och fler konkreta tips på lärandelekar.

För förfrågningar om pris och tidsbokning kontakta oss på:

Maria Björsell, pedagogisk ledare
Tel: +46733727672
E-post: maria snabela larandelek.se
 
Anna-Lena Cockin, verksamhetsutvecklare
Tel: +46708898262
E-post: anna-lena snabela larandelek.se
 

Referenser och tankar om Lärandelek 

 

Top