Föreläsningar & workshops

Välkommen in i kunskapens värld!

Vi vill så gärna välkomna även dig som vuxen in i kunskapens värld. För vi tror att alla som lever med barn runt omkring sig, föräldrar som pedagoger, behöver fylla på och uppdatera sina kunskaper om barns lärande regelbundet. Vi behöver alla få inspiration, nya idéer och goda exempel på hur man kan skapa positiva lärande miljöer.

Inspiration, kunskap och idéer

Vi erbjuder föreläsningar och workshops både för pedagoger och föräldrar. Oavsett förkunskaper vill vi ge inspiration, kunskap och idéer om hur vi alla genom vardaglig samvaro och lärandelekar kan bidra till att stimulera barns språkutveckling och logiska matematiska tankar. Följ länkarna för att läsa om våra föreläsningar och workshops.

En sagolik gåva – från lässtund till läsglädje

Barnets språkutveckling

Barn leker sig in i kunskapens värld

Vill du att vi kommer och föreläser eller håller en workshop? Samla ihop några vänner, engagera föräldraföreningen, tipsa förskolechefen eller berätta för rektorn på dina barns skola, så kan vi komma till er och föreläsa om barns lärande och den lärandelekens betydelse. Men framför allt kan vi ge tips om roliga lärandelekar som passar just era barn.

För förfrågningar om föreläsningar eller workshops kontakta oss på:

Maria Björsell, pedagogisk ledare
Tel: +46733727672
E-post: maria snabela larandelek.se
 
Anna-Lena Cockin, verksamhetsutvecklare
Tel: +46708898262
E-post: anna-lena snabela larandelek.se

 

Referenser och tankar om Lärandelek 

Top