Från saga och lek till kunskapens värld

dreamstime_l_25141051

Skapa bra förutsättningarna – med sagobok, lek och samtal

Vuxna som synliggör lekfulla lärandesituationer, utrustar barn med goda förutsättningar och grundläggande baskunskaper.

Små barn har en naturlig nyfikenhet och vilja att förstå sin omvärld. Under barnets fem första år utvecklas den kognitiva förmågan som språk, kommunikation och problemlösning. Under dessa år har barnet stora möjligheter att i leken lägga en god grund till sitt framtida lärande. Forskning visar att det finns en viktig koppling mellan tidigt vuxenengagemang och barns kunskapsutveckling, liksom mellan barns kunskapsutveckling och välbefinnande.

 

Kunskap, Inspiration och idéer

Vår kurs utrustar dig med kunskap, inspiration och idéer om hur du genom sagoboken, vardaglig samvaro och lärandelekar kan stärka barns självkänsla och stimulera barns språkutveckling och logiska matematiska tankar.

Kursinnehållet bygger på tre viktiga delar, förutsättningar för lärande, baskunskaper och konkreta tips på lärandelekar som stimulerar barns språkutveckling och logiska matematiska tankar.

Kursen – Från saga och lek till kunskapens värld, är anpassad till pedagoger eller föräldrar, som har barn mellan 1-5 år och pågår under 2,5 h för en grupp upp till ca 25 personer.

I samband med kursen går det att köpa boken ”En sagolik gåva” och lärande leksaker från bland annat Oscar & Ellen.

Efter avslutad kurs erbjuder vi en fortsättningskurs för de som vill ha fördjupade kunskaper och fler konkreta tips på lärandelekar.

För förfrågningar om pris och tidsbokning kontakta oss på:

Maria Björsell
Pedagogisk entreprenör och lärare
Tel: +46733727672
E-post: maria snabela larandelek.se
  

Referenser och tankar om Lärandelek 

Top