LärandeLekbibliotek

Välkommen till vårt LärandeLekbibliotek!

Vi arbetar med att skapa och samla in roliga lärandelekar som stimulerar ditt barns språkliga och matematiska utveckling. Vårt LärandeLekbibliotek kommer innehålla allt i från spel och lekar, pussel och pyssel till vardagliga samtal och sysslor. Lekarna utgår från förskolans tankar om lekens betydelse för inlärning. Och här kommer du kunna hitta lekar som inspirerar till ett lustfyllt lärande i vardagen.

Alla barn är unika, men de behöver samma baskunskaper.

Våra lärandelekar i biblioteket fokuserar på de baskunskaper och förmågor som ditt barn behöver utveckla för att kunna ta till sig framtida kunskaper. För att du lättare ska kunna hitta de lekar som passar just ditt barns utveckling har vi kopplat de lärandelekarna till de förmågor som följer med barnets språkliga och logisk-matematiska utveckling. Dessa förmågor illustrerar vi i våra kunskapsträd. Läs mer om lärandelekar och våra kunskapsträd här.

Lekbiblioteket är under uppbyggnad och kommer att fyllas på löpande. Tillsvidare kan du hitta smakprov på lekar under lärandelekar i huvudmenyn eller genom att klicka på länkarna, Vägen till språket eller Vägen till matematikens värld.

Vägen till Språket:

  • Läsförståelse
  • Läsa
  • Skriva

Vägen till Matematikens värld:

  • Taluppfattning
  • Jämföra och se Skillnad
  • Mönster och Symmetri
Top