LärPlattan

Varsågod – en säker och pedagogisk Ipad utifrån barnens behov!

Vi har tillsammans med IT-företaget PrimeQ skapat LärPlattan, så att ni pedagoger och föräldrar kan vara trygga med vad barnen gör på Ipaden.

LärPlattan innehåller:

  • Basutbud med pedagogiska appar och hjälpmedel kopplade till läroplaner
  • Regelbundna uppdateringar med nya appar
  • Fortbildning med praktiska exempel kopplade till arbetet med barnen
  • Lärarhandledningar som lyfter fram apparnas pedagogiska tankar
  • Bra tekniska lösningar och hög säkerhet
  • Helhetslösning med Leasingavtal eller endast teknisk lösning

Skillnaden mellan spelkonsol och lärande lek är den didaktiska tanken och det pedagogiska arbetet kring apparna.

För barngrupper i förskolan och för elever på låg- och mellanstadiet

Apparna i LärPlattan är utvalda utifrån målgruppen och utvecklar både barnens kreativitet och stimulerar deras språkliga och matematiska förmågor. Apparna är samlade på tre olika plattformar – FörskolePlattan, SkolPlattan och BiblioteksPlattan. Här kan du läsa mer om våra tre LärPlattor:

FörskolePlattan            SkolPlattan            BiblioteksPlattan


Syftet med LärPlattan är att erbjuda en produkt med både bra pedagogiskt innehåll och hög säkerhet.

Den digitala utvecklingen går mycket fort och det inte lätt att hänga med och sålla i det stora utbudet av appar. Vi har följt utvecklingen under en längre tid och kan därför plocka russinen ur kakan – det vi kallar våra Digitala favoriter. PrimeQ kan IT-säkerhet och komplexiteten med flera användare. Tillsammans kan vi se till att Ipaden är rätt anpassad för användaren.

Läs mer om hur vi väljer våra Digitala favoriter här

Läs mer om PrimeQ här.

Top