LärandeLekrum

Välkomna barnen in i kunskapens värld i ett unikt LärandeLekrum!

Barn älskar att leka och det är genom leken som barnen utvecklar sin sociala kompetens och lär sig nya saker. Dessutom är det genom leken som barnen utvecklar sitt språk och logiska matematiska tankar. Vi vet att när lärande är roligt blir kunskaperna bestående och barnen lär för livet. Därför erbjuder vi vår kunskap om den lärandeleken till alla verksamheter som har barnpassning och lekrum.

Design och utveckling

Vi designar och utvecklar lekrum som tar tillvara på barnens medfödda nyfikenhet och lust att lära. Våra lekrum skräddarsys för er verksamhet samtidigt som de fokuserar på lekar, spel och pyssel som stimulera barnens språkliga och matematiska förmågor. I vårt koncept ingår även handledning och uppdatering.

Vill du ha ett unikt lekrum där du kan erbjuda något mer än barnpassning? Ett lekrum där du med stolthet tar emot andras barn under tiden som föräldrarna koncentrerar sig på er kärnverksamhet. Låt oss då komma och utveckla ett LärandeLekrum inspirerat av er verksamhet.

För förfrågningar om LärandeLekrum kontakta oss på:

Maria Björsell, pedagogisk ledare
Tel: +46733727672
E-post: maria snabela larandelek.se
 
Anna-Lena Cockin, verksamhetsutvecklare
Tel: +46708898262
E-post: anna-lena snabela larandelek.se
Top