Matlagning & Bak

valter-bakatFör ditt barn är det roligt och lekfullt att baka och laga mat. När ni lagar mat tillsammans övar ditt barn inte bara sin finmotorik. Ert samtal utvecklar hennes ordförråd och hennes förmåga att berätta om sig själv och om vad hon gör. Dessutom skapar matlagning tillsammans fantastiska möjligheter att på ett roligt sätt träna barnets språkliga- och matematiska baskunskaper.

På Lärandelek pratar vi mycket om vikten av att samtala med sitt barn och att vardagssysslor kan vara lärande lekar. I vår bok och på föreläsningar försöker vi också visa att det inte behöver vara svårt. Det är faktiskt ganska enkelt. Dessutom tror vi att många redan gör detta, utan att tänka på att de därmed skapar den bas som barnets fortsatta kunskapsutveckling bygger på.

 

Här nedan visar vi två exempel på när matlagning blir en lärandelek.

Majken lagar sparrissoppa

 

Vad i samtalet utvecklar Majkens språk?

I det här exemplet visar Majkens mamma att hon är intresserad av vad Majken har att berätta. Hon upprepar det Majken säger, ställer följdfrågor och förtydligar sig själv när Majken inte riktigt är med i samtalet. Hon rättar inte Majkens små uttalsfel men upprepar orden korrekt. Det leder till att Majken utvecklar sin förmåga att berätta om sig själv och om vad hon gör. I det här korta exemplet utökas också hennes ordförråd med både sparris och kock.

Språklig utveckling av leken

En utveckling av leken kan vara att betona och försöka lyssna på vissa bokstäver. I det här exemplet skulle det kunna vara bokstaven S eftersom bokstaven S återkommer under hela samtalet. Genom att betona och lyssna på en bokstav tränar ditt barn sin språkliga förmåga att höra ljud i orden, vilket bygger hennes fonologiska medvetenhet.

Matematisk utveckling av leken

En annan utveckling av leken att är att låta ditt barn räkna sina sparrisbitar, vilket tränar barnets taluppfattning. Små barn kan öva att ramsräkna och bli medveten om små mängder. Äldre barn kan först gissa hur många bitar det blir av en sparris, därefter räkna dem. De kan reflektera över om det alltid blir lika många bitar och hur många bitarna är tillsammans. Genom att låta ditt barn gruppera sparrisbitarna i högar om lika många kan ni träna upprepad addition eller multiplikation. Dessutom behövs det vätska till soppan vilken gör att ditt barn även har möjlighet att öva på volymer som deciliter och liter.

Här är ett exempel på hur ett matematiskt samtal kan låta.

Majken lagar biff

 

Vad i samtalet utvecklar Majkens matematiska kunskaper?

I den här filmen räknar Majken biffar. Majken visar att hon kan ramsräkna men att hon inte riktigt har förståelse för mängden upp till fem. Hennes mamma uppmuntrar och förstärker försöken genom att upprepa och förtydliga det Majken säger. När mamman uppmanar Majken att peka på biffarna medan hon räknar skapar hon möjlighet för Majken att upptäcka den så kallade Ett till ett principen. Vilket betyder att siffror följer ett visst mönster och att den som räknar lägger till ett och ett.

Läs mer om baskunskaper här.

Läs mer om fonologisk medvetenhet här.

Läs mer om taluppfattning här.

 

 

 

 

Top