Memorykort från Oskar & Ellen

Memory tränar arbetsminnet och den matematiska förmågan

Memory är ett mycket roligt spel som stimulerar ditt barns förmåga att klassificera. När ni spelar lär hon sig att se skillnader och likheter, vilket är en mycket viktigt förmåga för att kunna utveckla taluppfattningen. Dessutom tränar hon sitt arbetsminne, vilket är viktigt inför skolstarten. De krav som kommer att ställas på ditt barns kunskapsutveckling i skolan förutsätter nämligen ett väl utvecklat arbetsminne.

Du gör Oskar & Ellens memory personligt till ditt barn

I plastfickorna kan du sätta in bilder inom ditt barns intresseområde. Dessutom kan ni använda detta memory till att träna bokstäver och namn genom att du låter ditt barn para ihop foton på familjemed-lemmar med deras namn eller begynnelsebokstav. Då stimulerar du även ditt barns fonologiska medvetenhet. Du kan även använda korten som dom är – det finns 8 par i 8 olika färger.

Du kan köpa Memorykorten här.

Du hittar lärandelekar som tränar mönster och symmetri  här.

Top