Pekplattorna viktiga i förskolan

DN 7 april 2014 – Ny forskning om pekplattor i förskolan

De digitala pekplattorna har kommit till förskolorna för att stanna. Däremot kan de inte ersätta fysisk lek och de får inte bli en barnvakt. De slutsatserna drar forskare vid Stockholms universitet och förskolepedagoger efter ett forskningsprojekt i Botkyrka kommun.

Kärrspiran är en av de 16 förskolor som Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet, studerat under nästan två års tid.

 

Läs hela artikeln här.

LärPlattan – FörskolePlattan

Vi på Lärandelek läser med spänning denna forskningsrapport. Dessutom hoppas vi på att fler kommer att göras.
 
Forskningsrapporten visar det vi redan har insett, att förskolan behöver tydliga strategier bakom sin satsning på pekplattor. Vi tror dock att alltför många förskolor och skolor i sin iver att ”hänga med” missar detta och pekplattor som skulle kunna vara fantastiska redskap i barnens utveckling blir till spelplattor. Det är därför vi har skapat LärPlattan.
 
Skillnaden mellan spelkonsol och lärande lek är den didaktiska tanken och det pedagogiska arbetet kring apparna.

Läs mer om LärPlattan här.

 

Top