Sagan och lekens betydelse, visa föräldrar varför och hur – kurs för pedagoger och BVC

Children on picnic

Du som förskolepedagog eller BVC-sköterska har stora möjligheter att inspirera de föräldrar ni möter

När vi vuxna synliggör lekfulla lärandesituationer, utrustar vi våra barn med goda förutsättningar och grundläggande baskunskaper.

Som förskolepedagog och BVC-sköterska kan du inspirera föräldrar att vara mer närvarande i sitt barns kunskapsutveckling. Ni kan stötta föräldrar med verktyg och konkreta tips, på hur de skapar en lekfull lärandemiljö hemma.

Kunskap, Inspiration och idéer om hur och varför

dreamstime_l_30879444Vi utrustar dig med kunskap, inspiration och idéer. Berättar hur du på ett inspirerande sätt kan visa föräldrar, varför och hur de med sagor, vardaglig samvaro och lärandelekar stärker sitt barns självkänsla, språkutveckling och logiska matematiska tankar.

Vi lyfter det fantastiska arbete som förskolor gör och visar hur ni kan möta föräldrar och deras funderingar. Till er hjälp får ni med er inspirationsbilder att använd på föräldramöten och andra samtal.

Kursinnehållet bygger på tre viktiga delar, förutsättningar för lärande, baskunskaper och konkreta tips på lärandelekar som stimulerar barns språkutveckling och logiska matematiska tankar.

Kursen – Sagan och lekens betydelse, visa föräldrar varför och hur, är anpassad till pedagoger och BVC- sköterskor och pågår under 2,5 h för en grupp upp till ca 25 personer.

I samband med kursen går det att köpa boken ”En sagolik gåva” och lärande leksaker från bland annat Oscar & Ellen.

Efter avslutad kurs erbjuder vi en fortsättningskurs för de som vill ha fördjupade kunskaper och fler konkreta tips på lärandelekar.

För förfrågningar om pris och tidsbokning kontakta på:

Maria Björsell
Pedagogisk entreprenör och lärare
Tel: +46733727672
E-post: maria snabela larandelek.se
  

Referenser och tankar om Lärandelek 

Top