Skriv och Läs

En mycket kreativ app för den som ska lära sig att skriva och läsa.

I Skriv och läs kan ditt barn laborera med skriftspråket och göra sin egen bok eller ett fotoalbum!

Appen passar utmärkt för alla barn som börjar bli nyfikna på det skrivna ordet och passar bra från 4 år och uppåt.

Tanken är att barnet ska försöka skriva en egen text till sina teckningar, familjens foton eller andra bilder. Det gör inget om barnet skriver nonsensord eller endast några enstaka bokstäver. Det är en naturlig skrivutveckling och något alla barn gör i börjar av sin skrivkarriär.

Skriv och Läs är mycket enkelt utformad, vilket gör att barnet snabbt lär sig de olika funktionerna, som att höra bokstavsljud, lyssna på vad som skrivits eller göra extra pratbubblor mm. Genom att höra bokstavsljuden samtidigt som ditt barn skriver får hon både skrivhjälp och möjlighet att lära sig att uppfatta hur ord är uppbyggda. När ditt barn har skrivit klart, ska du eller någon annan skrivkunnig, skriva ner det ditt barn berättar att hon skrivit. Dessutom kan ni också spela in texten eller barnets tankar om sin text. Boken kan sedan göras om till pdf-fil där det inspelade kan spelas upp. Pdf-filen kan också skickas eller skrivas ut som bok.

Skriv och Läs är utvecklad med utgångspunkt i Arne Tragetons teorier om ”att skriva sig till läsning”. En teori som många förskolor och skolor mer eller mindre har som läsinlärningsmetod. Appen ger nu hemmet en rad nya roliga möjligheter att förbereda och träna på att skriva och läsa. Med den kan ditt barn, med iPaden enkelt ta bilder och skriva.

Läs mer om ditt barns skrivutveckling här.

Läs mer om olika läsinlärningsmetoder här.

Produktinformation

Spelets namn: WriteReader eller Skriv och Läs 
Utgivare: Writereader Aps 
 

Du kan köpa Skriv och Läs från AppStore här.

Läs mer om lärandelekar som tränar ditt barns skrivutveckling här

 

Top