Logiska matematiska tankar

Alla barn är logiska och tänker matematiska tankar

Vägen till matematikens värld går genom den inre motivationen att vilja stilla sin nyfikenhet och förstå sin omvärld. Du som förälder kan i samtal och lekar stimulera ditt barns logiska matematiska tankar och ge ditt barn ett matematiskt språk.

Målet för ditt barns logiska matematiska tankar är att hon ska kunna räkna och förstå sammanhang mellan mängder och tal. Ett annat viktigt mål är att hon ska våga dra egna slutsatser och ta egna beslut. För att ditt barn ska utvecklas och lära sig nya matematiska begrepp behöver hon inte bara färdighetsträna, utan också få bekräftelse på sin analytiska förmåga. När ni tillsammans räknar, delar upp och bygger uppmuntras hennes tankar och slutledningsförmåga. Du som förälder vägleder då ditt barn in i matematikens värld.

Barn repeterar och tränar automatiskt sina nya insikter

Ditt barns inre motivation driver henne att automatiskt repetera och träna sina nya insikter. Du märker det tydligt till exempel när hon lärt sig känna igen siffror. Hon börjar då leta siffror överallt och när hon har börjat uppfattat mängder vill hon räkna allt i sin omgivning. Du som förälder behöver då bara uppmuntra och bekräfta ditt barns färdigheter.

Tyvärr är det ganska vanligt att ett barns första möte med skolans matematiska värld känns lika främmande som ett möte med en ny kultur och ett nytt språk. Så behöver det inte vara. Om ditt barn får samtala om logiska problem och leka matematiska lekar under förskoleålder utvecklas ett matematiskt intresse och hon bygger en god grund för framtiden.

Forskning visar att barn vars logiska tankar har satts i centrum i tidig ålder tar med sig sina förkunskaper och erfarenheter till skolan.

 Vårt matematiska träd visar de förmågor som stegvis tränar ditt barns logiska och matematiska tankar

Med matematikträdet vill vi illustrera alla de förmågor som ditt barn utvecklar på sin väg fram till att bli en självständig matematiker – flygfärdig. Utvecklingen börjar nerifrån med att Tro på sin egen förmåga att kunna dra slutsatser. Därefter tar sig ditt barn vidare uppåt i trädet. Alla barn klättrar på alla steg, men barn är unika och påbörjar klättringen i olika åldrar och stannar olika länge på varje steg.

De olika förmågorna har stor betydelse för varandra – de stöttar varandra och vävs ibland ihop. Ofta klättrar ditt barn mellan de olika repstegarna och ibland står hon på flera steg samtidigt. Alla förmågor i trädet kan övas i lärandelekar som du hittar under samlingsnamnen taluppfattning, jämföra och se skillnader och se och skapa mönster.

Den som har taluppfattning, kan jämföra och uppfattar mönster kan lyfta sina vingar och flyga vidare in i kunskapens värld!

Läs mer om de förmågor som utvecklar ditt barns logiska och matematiska tankar:

Kunna dra slutsatser

Barns tro på sin egen förmåga att kunna dra slutsatser är viktigt. Läs mer här!
Taluppfattning

Flicka och matte

Ett barn med taluppfattning förstår relationer mellan olika tal. Läs mer här!
Se och skapa mönster

Se uppfatta mönster

Att kunna se mönster hjälper barnet att se mönster inom talområden. Läs mer här!
Jämföra och se skillnader

Jämföra

Att kunna jämföra är grunden för att förstå mängd, längd och vikt. Läs mer här!
Top