Dra slutsatser

En stark tro på den egna förmågan att kunna dra slutsatser är mycket viktigt för ditt barns framtida matematiska utveckling

För att ditt barn i framtiden ska uppfatta matematik som lätt och stimulerande måste hon se sig själv som en problemlösare. En problemlösare vågar och kan dra slutsatser utifrån mönster, likheter och skillnader. En problemlösare vågar också pröva olika strategier och testa olika former av lösningar.

Ditt barn kan öva sin slutledningsförmåga i vardagliga situationer

Ditt barn ställs dagligen inför små problem som måste lösas. Det är viktigt att då ge henne möjligheten att själv reflektera och pröva för att försöka finna lösningar. Ge därför inga givna svar, utan utmana henne med frågor som ”hur ska vi lösa detta?” eller ”vad behöver vi ta till hjälp för att lösa det här?”.

Barn som utmanas och uppmuntras att själva lösa små vardagsproblem skapar en stark tilltro till sin egen problemlösningsförmåga. Barnets inre motivation och självförtroende stärks då och bidrar till att hon fortsätter att våga dra egna slutsatser, vilket är en förutsättning för hennes fortsatta matematiska utveckling.

 

 

Matematiskt självförtroende och baskunskaper är en förutsättning för att ditt barn ska kunna dra egna slutsatser. Du kan hjälpa ditt barn att utveckla sitt matematiska språk och stimulera hennes grundläggande matematiska förmågor genom samvaro och lärandelekar.

 

Läs mer om de förmågor och lärandelekar som utvecklar ditt barns logiska och matematiska tankar:

Lärandelekar

Roliga lärandelekar stimulerar ditt barns kunskapsutveckling. Läs mer här!
Taluppfattning

Flicka och matte

Ett barn med taluppfattning förstår relationer mellan olika tal. Läs mer här!
Se och skapa mönster

Se uppfatta mönster

Att kunna se mönster hjälper barnet att se mönster inom talområden. Läs mer här!
Jämföra och se skillnader

Jämföra

Att kunna jämföra är grunden för att förstå mängd, längd och vikt. Läs mer här!
Top