Jämföra och se skillnader

Jämföra och se skillnader är grunden för mängd, längd och vikt

Ett barn som ser skillnader och kan jämföra har också förutsättningar att förstå skillnader mellan olika mängder och tal. Barnet kan då para ihop och jämföra olika talmängder. 

Redan vid 2 års ålder uppfattar ditt barn mängderna ett och två, men högre tal kallas då fortfarande ”många”. I denna ålder förstår ditt barn också olika storlekar och hon kan t ex kalla den mindre dockan för lillasyster och de stora dockorna för mamma och pappa (eller liknande). Genom att hjälpa ditt barn med rätt språk och begrepp stimuleras hennes matematiska utveckling.

Klassificera och sortera är basen för att kunna jämföra och se skillnader

För att kunna jämföra och se skillnader måste ditt barn behärska vissa matematiska baskunskaper – klassificera och sortera. Barn som får lära sig att klassificera och sortera lär sig att urskilja olikheter och likheter. Genom att sortera nallar, bilar, strumpor och stenar lär sig ditt barn att jämföra utseende, storlek, tyngd och mängd.

När ditt barn mäter sig själv och föremål, eller jämför olika volymer av vatten och sand i olika stora hinkar, utvecklas hennes matematiska förmåga att kunna jämföra och se skillnader. Samtal om olika stora hus, träd och leksaker lär ditt barn relationer och matematiska begrepp som   t ex högt och lågt samt längre och kortare. Det är också viktigt att hon förstår och behärskar ord som lika många, fler än och färre än.

Förståelse för matematiska principer och begrepp som siffror och tal

Matematiska baskunskaper som att förstå ett till ett principen, dvs att ett finger representerar ett år och kunna räkna och dela upp en liten mängd är förutsättningar för att kunna jämföra mängder. Det samma gäller att ditt barn måste förstå vissa matematiska begrepp, som t ex siffror, tal och mängd.

Rumsuppfattning är också en matematisk baskunskap som ditt barn måste behärska för att kunna jämföra och se skillnader. Hon måste då förstå förhållanden mellan föremål i ett rum, t ex över/under och bakom/framför, för att kunna jämföra och se skillnader. Barn som bygger kojor, leker under bord och bygger upp olika miljöer tränar sin rumsuppfattning genom leken.

 

För det lilla barnet är det inte självklart att ”fem myror är fler än fyra elefanter”

För att förstå att fem alltid är fler än fyra, oavsett storleken på föremålen, måste ditt barn förstå att antalet alltid är konstant, dvs antalskonservation. För att förstå antalskonservation måste ditt barn jämföra många olika mängder och föremål under en längre tid. Måltider och promenader är bra tillfällen då ni kan samtala om och jämföra likheter och skillnader. Det finns också många lärandelekar, spel och pyssel som på ett roligt sätt stimulerar ditt barns förmåga att jämföra och se skillnader.

I ditt barns vardag kan du stimulera hennes nyfikenhet och låta henne öva på att se och jämföra skillnader. Läs mer om det här.

Lärandelekar

Roliga lärandelekar stimulerar ditt barns kunskapsutveckling. Läs mer här!
Taluppfattning

Flicka och matte

Ett barn med taluppfattning förstår relationer mellan olika tal. Läs mer här!
Se och skapa mönster

Se uppfatta mönster

Att kunna se mönster hjälper barnet att se mönster inom talområden. Läs mer här!
Jämföra och se skillnader

Jämföra

Att kunna jämföra är grunden för att förstå mängd, längd och vikt. Läs mer här!
Top