Språket

Språket är en av de bästa gåvorna du kan ge ditt barn

Vägen till språket går genom lyssnande, talande, kopplingar mellan ljud och bokstäver till läsning, läsförståelse och skrivande! Du som förälder kan uppmuntra och stötta ditt barn i språkutvecklingen!

Målet för ditt barns språkutveckling är att kunna samtala, läsa, förstå texter och skriva. Vägen dit börjar i spädbarnsåldern när ditt barn börjar lära sig att lyssna. När du pratar med ditt spädbarn lyssnar hon in olika ljud, ljudförändringar och ord. Succesivt lär hon sig förstå ords innebörd och när hon är redo börjar hon härma dig och utveckla sitt tal. Därefter fortsätter ditt barn att utveckla sitt tal i vardagssamtal med dig, syskon och lekkamrater. Även högläsning och sagostunder bidrar mycket till språkutvecklingen.

När ditt barn sen upptäcker att hon kan kommunicera med hjälp av texter öppnas en helt ny värld. Ditt barn vill också kunna läsa och skriva! Detta visar sig ofta genom att hon vill leka med språket, både muntligt och skriftligt, t.ex. när hon sjunger alfabetssånger, lägger ordpussel eller låtsasskriver.

I lekarna börjar ditt barn förstå hur skriftspråket hänger ihop och hon blir mer och mer medveten om sambanden mellan ljud och bokstäver. Tillslut klarar ditt barn själv av att göra kopplingar mellan bokstäver och bokstavsljud.

För att kunna lära sig att läsa och skriva måste ditt barn förstå hur ord är uppbyggda

När ditt barn börjar förstå kopplingen mellan bokstäver och ljud och att dessa bildar ord börjar hon bli fonologiskt medveten. Att vara fonologisktt medveten betyder att ditt barn förstår att ett ord består av flera olika ljud och att ljuden symboliseras av bokstäver. Hon har samtidigt goda kunskaper om bokstäverna, hur de låter (fonem), ser ut (grafem) och hur de är kopplade till varandra.

Ditt barns läs- och skrivutveckling går hand i hand och det har ingen betydelse om hon knäcker läskoden eller skrivkoden först.

 

Vårt språkträd visar de förmågor som stegvis tränas och utvecklar ditt barns fonologiska medvetenhet och språk.

Med språkträdet har vi illustrerat alla de förmågor som ditt barn utvecklar på sin väg fram till att bli självständig läsare och skrivare – flygfärdig. Språkutvecklingen börjar nerifrån med förmågan att kunna lyssna och samtala och därefter tar sig ditt barn vidare uppåt.

Alla barn klättrar på varje steg, men barn är unika och påbörjar klättringen i olika åldrar och stannar olika länge på varje steg. De olika förmågorna har stor betydelse för varandra – de stöttar varandra och vävs ibland ihop. Ofta klättrar barnet mellan de olika repstegarna och ibland står barnet på flera steg samtidigt.

Den som kan läsa, skriva och har bra läsförståelse kan lyfta sina vingar och flyga vidare in i kunskapens värld!

 

Läs mer om de förmågor som tränar ditt barns språkutveckling genom att klicka dig vidare nedan:

Lyssna och samtala

Lyssna & samtala – Läs här!
Fonologiskt medveten

Fonologiskt medveten – Läs här!

Läsa

Läsa –  Läs här!
Skriva


Skriva – Läs här!
Top