Förutsättningar

Du kan påverka förutsättningarna för ditt barns lärande

Tidigt efter födseln börjar ditt barn försöka förstå och utforska världen. Redan från start och under alla år framöver kan du vara med och stödja och uppmuntra ditt barns lärande.

En god grund för lärande bottnar i ditt barns inre trygghet

Du som förälder har en fantastisk möjlighet att bidra till att ditt barn utvecklar en god grund för lärande. Vår uppfattning är att det finns fyra viktiga förutsättningar som på olika sätt utgör en god grund för barns lärande. Dessa förutsättningar är självkänsla, motivation, förmåga och självförtroende och de bottnar alla i barnets inre trygghet.

De fyra förutsättningarna har till viss del olika stor betydelse, men de är alla sammankopplade och det är när alla fyra förutsättningar är på plats och samverkar som de tillsammans utgör den allra godaste grunden för lärande.

Barn som är trygga i sin självuppfattning har energi över till inlärning

En av de viktigaste förutsättningarna för lärande är att barn känner en inre trygghet och styrka som grundar sig i att barnet känner sig uppskattat för den hon är och det hon gör. Näringen till denna inre trygghet och styrka är bekräftelse. När du bekräftar ditt barn som människa, dvs. uppskattar henne för att hon finns, stärker du hennes självkänsla. Sedan behöver ditt barn också feedback på det hon gör, hennes prestationer. Denna bekräftelse utvecklar och underhåller ditt barns självförtroende, dvs. hennes medvetenhet om sina förmågor. Barn som är trygga i sin självuppfattning oroar sig inte för misslyckanden, utan drivs av en naturlig nyfikenhet, inre motivation, att utforska och lära om det världen har att erbjuda.

Läs mer om den goda grunden för lärande genom att klicka dig vidare på länkarna:

Självkänsla

Självkänsla anser vi vara ditt barns viktigaste förutsättning för lärande. Läs mer här!
Motivation

Motivation är den drivkraft som behövs för att ditt barn ska vilja lära. Läs mer här!
Förmågor

Ditt barns förmågor är fantastiska hjälpmedel på utvecklingsresan. Läs mer här!
Självförtroende

Självförtroende handlar om ditt barns tro på sin egen förmåga att klara av saker. Läs mer här!

Gillar du vår sajt? Tipsa gärna dina vänner!

Top