Förmågor och lärande

Barn är mer motiverade när de får använda sina bästa förmågor!

Gardners grundtanke är att barn känner sig mer motiverade och blir mer engagerade om de får möjlighet att använda sina bästa förmågor, sin kreativitet och sina intressen i lärandet. Det ska vara roligt att lära!

Gardners forskning pekar på att ett barn kan ha en, två eller tre välutvecklade förmågor, men ingen är välutvecklad i alla. Däremot kan alla barn använda sig av alla förmågorna. Det individuella barnet har dock sina preferenser, dvs. de förmågor hon själv väljer att använda mest.

Grunden till lärande är ditt barns språk och logisk-matematiska tänkande!

Språk och logik-matematik är baskunskaper och utgör grunden för barns lärande. Det är t.ex. genom att kunna delta i samtal, läsa och återberätta som kunskaper inhämtas med hjälp av språket. Och genom att kunna resonera, söka samband och dra slutsatser kan kunskaper inhämtas med hjälp av de logiska-matematiska tankarna.

För att utveckla baskunskaperna kan alla förmågor användas!

Baskunskaperna är alltså viktiga för lärandet och dessa kunskaper kan inhämtas med olika förmågor. Ditt barn kan lära sig bokstäver, ord och siffror t.ex. genom att sjunga bokstavsånger, titta på bilder eller genom att själv måla dem eller forma dem med modellera. Då använder barnet sin musikaliska, visuella eller kroppsliga förmåga i lärandet.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för ditt barns lärande är det bra att få en känsla för vilka förmågor ditt barn föredrar att använda i olika situationer och vilka ditt barns mest utvecklade förmågor är. Du kan då lättare göra det möjligt för ditt barn att kunna använda dessa för att utvecklas inom baskunskaperna på sina villkor.

 

I syfte att beskriva exempel på förmågornas möjligheter och olika roliga aktiviteter som kan användas för att stimulera baskunskaperna har vi skapat Förmågornas färgcirkel. Cirkeln omfattar sex av Gardners nio intelligenser och den är även användbar för hitta roliga sätt att stimulera alla typer av kunskaper.

Top