Självkänsla – Hur

Ditt barns självkänsla stärks genom bekräftelse av den hon är

Bekräftelse är en mänsklig drivkraft och alla barn vill veta att de duger, är uppskattade och älskade för den de är. Bekräftelse är dock en färskvara som ständigt måste fyllas på. Hur ser då bekräftelse ut som stärker självkänslan?

Ditt barns självkänsla bekräftas när du ser och lyssnar till ditt barn

Bekräftelse är mer än bara ord, det är stunder när du tar dig tid med ditt barn. Det handlar inte om några stora krävande insatser vid något speciellt tillfälle, utan om när du i vardagen med ditt barn är närvarande, lyssnande och bejakande. Det är ögonblick när du visar ditt barn uppskattning för den hon är och låter henne berätta om sina drömmar, fantasier, problem och sorger.

Alla barn är älskade av sina föräldrar, men det är viktigt att vi föräldrar också kan visa denna kärlek för våra barn.

Så här beskriver BRIS, med vissa tillägg från oss, hur du kan bekräfta ditt barn så att självkänslan stärks:

Visa ditt barn att du tycker om henne
Både i ord och handling, och utan krav på motprestation av barnet. Berätta att du tycker om ditt barn. Krama ditt barn. Barn som känner sig älskade och respekterade av sina föräldrar känner sig ofta också trygga med andra människor.

Lyssna på ditt barn
Stanna upp och lyssna på riktigt, inte med ett halvt öra. Visa att du hör, förstår och är intresserad genom att använda kroppsspråk, bejakande tal och frågor.

Ge ditt barn uppmuntran
Om det inte går så bra när ditt barn försöker sig på något, så visa att ett misslyckande inte är hela världen. Ibland är det viktigaste att man vågar försöka, och man kan behöva försöka många gånger innan man klarar en sak. I en familj där atmosfären är tillåtande och icke-fördömande är det mycket lättare för ett barn att våga utforska och pröva.

Bekräfta ditt barns känslor
Det är inte detsamma som att alltid trösta. Om man är ledsen och får höra: ”Nej, inte ska du gråta, nu gör vi något roligt istället” eller något liknande kan barnet få uppfattningen att det inte är tillåtet att känna sig ledsen. Om du istället säger ungefär: ”Ja, jag ser att du är ledsen, ska vi sätta oss tillsammans ett tag?”, får ditt barn möjlighet att berätta för dig, samtidigt genom ditt bemötande en erfarenhet som säger att känslor behöver man inte vara rädd för, det verkar inte mamma eller pappa vara.

Gör aldrig bort eller håna ditt barn
Varken när ni är själva eller inför andra. Att t ex skälla på sitt barn inför andra eller föraktfullt säga ”se så duktig du är” när barnet misslyckas är väldigt kränkande och dåligt för självkänslan.

Ge ditt barn uppgifter och ansvar som det finns en chans att hon klarar
Det ska vara okej att misslyckas, men det är inte bra för självkänslan att misslyckas för ofta. Var därför uppmärksam på vilken nivå just ditt barn befinner sig på inom olika områden, så kan du lättare välja uppgifter och ansvar som är en lagom utmaning för ditt barn.

Var snäll mot den som inte vet hur man ska göra
Barn vet inte lika mycket som vuxna. Barn gör fel för att de inte vet, inte för att de är elaka. Får ditt barn skäll i en sådan situation är risken stor att barnet inte förstår varför och känner sig ”fel”. Förklara och lär istället hur barnet ska göra nästa gång.

 

Låt varje barn vara den hon är
Om du är förälder till flera barn så undvik att jämföra, till exempel betyg, idrottsprestationer, mognad. Alla har olika förutsättningar. Lär istället ditt barn att det är roligt att försöka och att göra så gott man kan.

Jesper Juul menar att många föräldrar tror att barn känner sig värdefulla och utvecklar en god självkänsla om de ständigt får beröm, men han anser att det är en missuppfattning. Självklart ska man ge sitt barn beröm då och då, men sker det hela tiden så kan det på sikt göra barnet osäkert och utifrånstyrt. Det finns då risk att barnet fokuserar på att försöka leva upp till omgivningens förväntningar i syfte att känna sig värdefull. Eller så kan  barnet bli egoistiskt och självupptaget i sin jakt på bekräftelse.

Det är viktigt att skilja på beröm och uppmuntran. Beröm är en värdering/ bedömning om att någon eller något är bra, medan uppmuntran handlar om att inspirera till att vilja/våga pröva något eller försöka igen om det inte gick vägen första gången.

Top