Självkänsla – Varför

En god självkänsla är grunden för ditt barns välbefinnande

En god självkänsla är viktig för att ditt barn ska må bra psykiskt. Ett barn med god självkänsla känner en inre ro och är nöjd med sig själv. Det gör att barnet vågar pröva sig fram och klarar motgångar och svårigheter. Barnet blir också mer mån om sin egen person och har lättare att sätta gränser mot andra och för att säga nej.

En god självkänsla har en positiv inverkan på barnets inre motivation att lära

Barn med en god självkänsla hindras inte i sitt lärande av en rädsla att misslyckas, eftersom självkänslan säger att ”jag är värdefull ändå”.

Barn med god självkänsla drivs ofta av lust, nyfikenhet och inre motivation att vilja lära för sin egen skull. Barnet lär inte för att få en belöning eller uppskattning. Lärandet som drivs av en inre motivation är självvalt och lustfyllt och blir då mer beständigt. Barnet lär för livet!

När självkänslan är låg finns det en risk att barnet känner en oro för att misslyckas och därför tappar lusten att lära och försöka

Även det omvända är inte ovanligt. Om självkänslan är låg är det lätt att barnet utvecklar ett beteende där det ständigt eftersträvar bekräftelse på sina prestationer. Barnet försöker kompensera sin bristande inre trygghet med att satsa allt på sin duktighet. ”Jag är vad jag presterar” blir en identitet. I detta fall kan även lärandet bli prestationsinriktat. Barnet lär för att få uppmärksamhet och beröm och inte för att sin egen skull. Barnet drivs av en yttre motivation och kunskaperna riskerar därför att inte bli beständiga.

 

Du kan stärka ditt barns självkänsla. Läs mer här!

Top