Lärandelekar

Lek och samvaro stimulerar ditt barns språkutveckling och logiska matematiska tankar.

Lärandelekar är allt från spel och lekar, pussel och pyssel till högläsning, vardagliga samtal och sysslor. Vår förhoppning är att du som förälder ska se dig själv som ditt barns främsta kunskapsinspiratör.

När du lyfter kunskapsutvecklingen i hemmet och visar på lustfyllt lärande, tror vi att ditt barn får en positiv syn på sitt lärande och därmed en ökad kunskapsnivå i framtiden.

Lekens betydelse

I dagens samhälle är det inte många som tvivlar på lekens pedagogiska och didaktiska betydelse för barns utveckling. Forskare som Björklid (2005) säger att det knappt går att skilja mellan lek och lärande i barnets värld. Barnet utforskar sin omvärld, bearbetar sina intryck och erfarenheter i leken.

I leken upptäcker barnet också sina styrkor och intressen. Det är i leken som barnet utvecklas socialt, motoriskt, känslomässigt och intellektuellt. För barnet är leken och lekfullheten en betydelsefull dimension i allt lärande. Det är i leken som barnet erövrar sin omvärld!

Lärandelekar

De lärandelekar som vi sammanställer och presenterar är inspirerade av och utgår från förskolans tankar om lekens betydelse för inlärning. Det är viktigt att lärandet förblir lustfyllt och därför måste lärandet och lekarna utgå från ditt barns intressen, erfarenheter och motivation.

Lärandet måste också baseras på ett samspel mellan dig och ditt barn. Din roll som förälder är att genom lärandelekar vägleda och stimulera ditt barn, så att nyfikenhet och lust att lära skapas.

 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. (Från nya läroplanen Lgr 11 sid 10)

Lärandelekar och baskunskaper

Alla barn är unika, men de behöver samma baskunskaper. Vi har valt att fokusera de lärandelekarna på baskunskaper och förmågor som ditt barn behöver utveckla för att kunna ta till sig framtida kunskaper. Dessa baskunskaper och förmågor utgör grunden i ditt barns språk och logiska matematiska tankar.

Här presenterar vi våra lärandelekar och visar ditt barns kunskapsutveckling med hjälp av våra kunskapsträd. Eftersom att alla barn är unika har vi valt att inte indela barnets utveckling i ålder, utan i de förmågor som stegvis utvecklar ditt barns baskunskaper.

Läs mer om ditt barns väg till språket och matematikens värld genom att klicka dig vidare här:

Vägen till språket

Vägen till språkets värld kan du läsa om här!
Vägen till matematiken

Vägen till matematikens värld kan du läsa om här!
Top