Vägen till matematikens värld…

…går genom leken, samtal och samspel.

I ditt barns vardag med lekar och aktiviteter finns det stora möjligheter att uppmärksamma och träna ditt barns logiska matematiska tankar. De flesta barn ser sig som problemlösare som utforskar omgivningen och löser olika problem som uppstår. Det är viktigt att du uppmuntrar ditt barns egna problemlösningar och tankar. Då behåller ditt barn sin självkänsla och tro på sin egen förmåga, vilket är en av de viktigaste förmågorna för vidare matematisk utveckling.

 

Alla barn är unika!

Därför har vi valt att inte indela barnets utveckling i ålder, utan i de förmågor som stegvis tränar barnets logiska matematiska tankar.

De tre förmågorna att ha taluppfattning,  kunna mföra skillnader, och se och göra mönster har stor betydelse för varandra och går hand i hand. Vårt matematiska träd illustrerar de förmågor som utvecklar ditt barns logiska matematiska tankar. Utvecklingen börjar nerifrån, med tron på sin egen förmågan att kunna dra slutsatser och därefter tar sig ditt barn vidare uppåt. Alla barn klättrar på alla steg, men barn är unika och påbörjar klättringen i olika åldrar och stannar olika länge på varje steg. De olika förmågorna har stor betydelse för varandra – de stöttar varandra och vävs ibland ihop. Ofta klättrar barnet mellan de olika repstegarna och ibland står barnet på flera steg samtidigt.

Den som har taluppfattning, kan jämföra och uppfattar mönster kan lyfta sina vingar och flyga vidare in i kunskapens värld!

 

OBSStegen är (i dagsläget) tyvärr inte interaktiva, men de bygger på de lärandelekar som du hittar i menyraden. Inom en snar framtid ska du som medlem kunna klicka på ett steg för att komma direkt till de lärandelekarna som tränar stegets förmåga.

Top