Lärandelekar som tränar att jämföra och se skillnader

Det är genom leken som barnet lär sig att uppfatta mängd, längd och vikt, vilket är en förutsättning för kunna jämföra skillnader.

Som förälder kan du hjälpa barnet att bli uppmärksammad på skillnader och likheter. Samtidigt kan du använda matematiska begrepp som större än, fler än, tyngre mm eftersom barnet då utvecklar sina förmåga att kunna göra jämförelser.

Klassificera och sortera är basen för att kunna jämföra och se skillnader

För att kunna jämföra och se skillnader måste ditt barn behärska vissa matematiska baskunskaper som att klassificera och sortera. Barn som får lära sig att klassificera och sortera lär sig att urskilja olikheter och likheter. Genom att sortera nallar, bilar, strumpor och stenar lär sig ditt barn att jämföra utseende, storlek, tyngd och mängd. Läs mer om lärandelekar här.

Barn använder gärna icke standardiserade enheter när de mäter. De tycker om att mäta saker genom att använda sin egen kropp, ett snöre eller en pinne.

Lärandelekar som tränar på att uppfatta skillnader i storlek och tyngd. 

För barnet ligger det naturligt att utgå från sin egen kropp och använda egna mätinstrument. Barnet jämför gärna och mäter med sig själv som måttstock och eller våg. De olika antalen kroppsdelar är också en bra utgångspunkt för samtal om fler och färre. Barnet har till exempel fler fingrar än ben, men bara en näsa vilket är färre än ögonen osv.

Lärandelekar kommer…

Lärandelekar som tränar på att uppfatta skillnader i mängder.

Lärandelekar kommer…

Top