Rikt ordförråd

För att förstå det vi läser behövs ett rikare ordförråd än det vi använder i vårt dagliga tal

När en text innehåller för många okända ord blir läsningen meningslös, även för den som kan läsa orden bra. Ditt barns ordförråd utvecklas delvis i takt med att hennes kognitiva förmåga utvecklas, men också genom att hon möter nya miljöer och nya erfarenheter.

Aktiva lyssnare berikar sitt ordförråd

Barn som har byggt upp ett rikt ordförråd har aktivt lyssnat och på så sätt lärt sig många ord. Genom att vara en aktiv lyssnare får barnet också en förståelse för att det finns olika kategorier av ord. Dessa kategorier är:

Sammansatta ord

Svenska språket innehåller många sammansatta ord. När ditt barn uppmärksammas på dessa ord och leker med orden gör hon många språkliga upptäckter. Till exempel kan sammansatta ord göra ditt barn medvetet om hur ord kan vara uppbyggda. Pippis barnhem är ett bra exempel på en sådan upptäckt.

”Jag är ett barn och det här är mitt hem, alltså ett barnhem”

Genom att låta ditt barn upptäcka att det ofta är det sista ordet i ett sammansatt ord som har störst betydelse, så får hon också tillgång till en bra läsförståelsestrategi. När ditt barn förstår vikten av det betydelsebärande ordet kan hon försöka lista ut ett nytt ord genom att bryta ner ordet i mindre beståndsdelar. Ett exempel är solnedgång; sol… ned…gång, solen går ner.

Antonymer

Antonymer är ett annat ord för motsatsord, t ex varmt och kallt eller lång och kort.

Synonymer

Synonymer är ord som betyder samma eller nästan samma sak. Synonymerna berikar och nyanserar vårt språk. Ditt barn behöver leka med orden och höra andra använda synonymer för att lära sig förstå nyanseringen på orden. I takt med ditt barns utveckling kommer hon att förstå skillnader mellan olika synonymer, som t ex arg och sur.

Homonymer

Ord som har flera betydelser kallas för homonymer. Det är viktigt att uppmärksamma ditt barn på att ett ord kan ha flera betydelser, eftersom det har betydelse för hennes hör- och läsförståelse. Men även hennes sociala samspel kan påverkas, t ex vid missuppfattningar kring ordet ”dum”. Andra exempel på homonymer är en söt katt / söt apelsin, flera vilda barn / flickan heter Vilda och ordet fet som kan syfta på ”mycket”.

Läs mer om hur ditt barn kan bli en aktiv lyssnare och träna upp sitt ordförråd här.

Top