Lärandelekar som tränar mönster och symmetri

Det finns stora möjligheter att upptäcka och öva på att se mönster och symmetri i barnets vardag med lek och aktiviteter.

Det lilla barnet har oftast lättast att urskilja stora förändringar och mönster som färger och former, övning gör att barnet blir allt duktigare på att se även små förändringar och likheter. Barns nyfikenhet och vetgirighet gör att de ofta uppskattar samtal och lärandelekar som övar på att:

  • Klassificera – sortera och lära sig urskilja likheter och olikheter
  • Se och skapa mönster
  • Se och skapa symmetri
  • Upptäcka mönster i räkneramsan
Det matematiska året

Matematik är så mycket mer än bara siffror och tal. Årets förändringar med årstider, månader och veckodagar är något som ditt barn möter tidigt i sin vardag. När hon uppmärksammas på dessa förändringar och mönster lägger hon grunden till andra matematiska tankar. Oskar & Ellens årskalendern hjälper ditt barn att förstå månader, veckodagar, datum och årstider. Läs mer här.

 

 

 

Lärandelekar som tränar på att klassificera 

För att kunna uppfatta mängd och ett visst antal måste barnet ha förmågan att kunna sortera och urskilja likheter och olikheter. Processen att lära sig kunna urskilja och uppfatta ett visst antal startar när barnet börjar lära sig att kunna skilja ut föremål med olika egenskaper. Samtala med ditt barn och sortera och dela in i olika grupper när ni till exempel städar eller dukar bordet. I leken och på promenaden kan ni prata om blommor och växter eller fordon. Det finns mängder av memoryn som stimulerar ditt barns förmåga att klassificera och sortera.

Ditt barns personliga Memory

Memory är ett mycket roligt spel som stimulerar ditt barns förmåga att klassificera. Dessutom tränar hon sitt arbetsminne, vilket är mycket viktigt inför skolstart. De krav som kommer att ställas på ditt barns kunskapsutveckling i skolan kräver ett väl utvecklat arbetsminne. Med Oskar & Ellens memory i textil kan du göra ett personligt memory till ditt barn. Läs mer om ”Ditt barns personliga Memory” här.

 

 

 

Sångpåsen

Sångpåsen innehåller figurer som ni ska sjunga olika sånger om. Dessa figurer passar mycket bra att använda för att öva på att sortera och klassificera. Låt ditt barn para ihop de figurer som hon tycker passar ihop. Sedan låter du henne berätta varför hon har gjort dessa par. Genom att leka Latjolajban med ditt barn övar hon inte bara klassificering utan att argumentera och motivera sitt val. Läs mer om ”Sångpåsen” här.

 

Sortera och dela upp barnens saker

– Vem ska ha vad på stranden?  Det här är ett pyssel där ni ska sortera och dela upp saker mellan de två barnen. Ni får dela upp hur ni vill, men tänk på att det alltid är extra roligt när det bli rättvist. Läs mer om ”Vem ska ha vad på stranden?” här.

Fler lärandelekar kommer…

Lärandelekar som tränar på att se och skapa mönster

I naturen finns det mängder av mer eller mindre regelbundna mönster och människan har sedan urminnes konstruerat vackra mönster och regelbundna byggkonstruktioner. Genom att titta på nyckelpigans eller fjärilarnas symmetrier och genom att prata om mönster i tapeter och tyger kan barnet lära sig att göra egna mönster. När barnet lär sig att skapa egna mönster tränar den sin förmåga att se talmönster, vilket är en förutsättning för att få en god taluppfattning. När barnet kan talmönster så som tärningens prickar eller kortlekens bilder, så behöver inte barnet längre räkna för att konstatera mängden.

Lärandelekar kommer…

 

Lärandelekar som tränar att se och skapa symmetri

Symmetri är inget som matematikerna har uppfunnit. Det är något som de har snubblat över! Symmetri finns nämligen överallt och runt omkring oss i naturen. Med symmetri menar vi att, om man delar något i två delar så är de båda hälfterna varandras spegelbilder. Det kallas spegelsymmetri eller höger och vänster symmetri. Människan, fiskar, djur och växter är mer eller mindre symmetriska.

Lärandelekar kommer…

 

Lärandelekar som upptäcker mönster i räkneramsan

Lärandelekar kommer…

Top