Lärandelekar för lästräning

Läs och träna tillsammans med ditt barn!

Trots att ett barn möter text överallt i sin omgivning, knäcker den ändå inte läskoden av sig själv. Barnet måste vägledas och uppmärksammas på bokstävernas utseende, ljud och hur de förhåller sig till varandra. Det måste få hjälpa för att föstå hur skriftspråket är uppbyggt.

Forskning visar att den absolut mest framgångsrika metoden för ett barn att lära sig läsa är genom att sitta ensam med en läskunnig person. När du och ditt barn leker tillsammans med bokstäver och ljud får ditt barn direkt feed back på sina tankar om bokstävernas utseende (grafem) och de olika ljuden (fonem) som bokstäverna representerar.

 

Tänk på att det inte är bokstäverna som låter! Det är ljuden som låter på olika sätt och ser olika ut i skrift! Därför är det bra att fråga så här: Vilka ljud tänker du på när du ser den här bokstaven?

 

 De lärandelekarna är sorterade i lekar som:

  • Tränar koppla bokstav med ljud
  • Tränar ordbilder
  • Tränar ljuda ihop bokstavskombinationer
  • Automatiserar bokstavskombinationer
  • Tränar meningar
  • Läsglädje

 

Koppla bokstav med ljud

Lärandelekar kommer… 

 

Ordbilder

Lärandelekar kommer…

 

Ljuda ihop bokstavskombinationer

Lärandelekar kommer…


Automatiserar bokstavskombinationer

Lärandelekar kommer…

 

Meningar

Lärandelekar kommer…

 

Läsglädje

Den riktiga läsglädjen infinner sig när ditt barn får riktigt bra läsupplevelser. Först då kommer ditt barn läsa och fortsätta att vilja läsa. Bokkamraternas läsbingo kan ge den extra motivation som ditt barn ibland behöver. Läs mer här.

Läsgrodan

Ibland kan man behöva extra motivation för att vilja läsa och bli en lustläsare. Det kan vara en tävling eller bara egen utmaning som genererar ett “pris”. Läsgrodan hjälper och kan trigga ditt barn att läsa. Genom att skriva upp de böcker som ditt barn har läst hos läsgrodan, visualiseras barnets läsutveckling. Samtidigt är det en bra sporre som i slutändan leder till en belöning. Läs mer här.

Lässpelet

Det här är en utmaningar som triggar ditt barn att läsa, läsa och fortsätta att läsa. Kan man verkligen läsa hundra gånger under sommaren? Ja, om man räknar allt hon läser och det de sagor som hon lyssnar på. Läs mer här.

Top