Lärandelekar som tränar lyssna och samtala

De lärandelekarna är sorterade i lekar som  tränar på att:

  • Lyssna på sagor och berättelser
  • Lyssna, förstå, ställa frågor och svara på frågor
  • Lyssna, förstå och agera utifrån instruktioner
  • Lyssna och förstå nya ord och begrepp

Lyssna på sagor och berättelser

Lärandelekar kommer…

 

Lyssna, förstå, ställa frågor och svara på frågor

Min Spunk!

Med andra ord ska barnet ska beskriva sin ”Spunk” utan att berätta exakt vad det är. En rolig lek som passar bra att leka i t ex bilen. Läs mer om Min Spunk här…

Matlagning

För ditt barn är det roligt och lekfullt att laga mat. När ni lagar mat tillsammans övar ditt barn inte bara sin finmotorik. Ert samtal utvecklar hennes ordförråd och hennes förmåga att berätta om sig själv och om vad hon gör. Läs mer om Matlagning här…

Lyssna, förstå och agera utifrån instruktioner

Lärandelekar kommer…

 

Lyssna och förstå nya ord och begrepp

Matlagning

För ditt barn är det roligt och lekfullt att laga mat. När ni lagar mat tillsammans övar ditt barn inte bara sin finmotorik. Ert samtal utvecklar hennes ordförråd och hennes förmåga att berätta om sig själv och om vad hon gör. Läs mer om Matlagning här…

 

Ett barn lär sig ungefär 3000 ord om året. Det betyder att ditt barn lär sig 10 nya ord per dag!

 

Top